Kestävä kehitys – tinkimätön

Työvaatteidemme turvallisuus, sen jatkuva kehittäminen, käyttömukavuus ja eettisen vastuun kantava tuotanto ovat menestyksemme kulmakiviä, eivätkä koskaan toistensa vastavoimia.

Työvaatteiden valmistusta ohjaavat monet turvallisuusstandardit ja -sertifikaatit eivät koskaan ole meille olleet juhlittu saavutus, vaan luontainen lähtökohta, kun teemme materiaali-, tuotanto-, design- ja käytettävyyssuunnittelua. Samalla suomalaiset ja Euroopan unionin standardit tarjoavat meille merkittävän kilpailuedun kansainvälisillä markkinoilla.

dimex-23
dimex_2023_dimex_4647
dimex-9

Laatu kestää aikaa

Meille on aina ollut itsestään selvää, että maailmaa pitää katsella pitkällä tähtäimellä. Yksi merkittävimmistä vastuullisuuttamme edistävistä teoista on valmistaa vaatteita, jotka eivät ole arjen työssä koskaan suorituskykynsä rajoilla, vaan kestävät käyttöä ja aikaa sekä ovat tarpeen vaatiessa korjattavissa. Nämä ovat asioita, joista emme suostu koskaan tinkimään.

Vastuullisuudesta hyvinvointiin

Leppävirtalaisena yrityksenä olemme myös ylpeitä juuristamme. Meille on aito kunnia pystyä tarjoamaan työpaikkoja sekä sitä kautta edistää hyvinvointia alueella. Työyhteisön hyvinvointi näkyy myös tuloksissamme: toimitusvarmuutemme on tällä hetkellä 98,7 % ja reklamaatioiden määrä vain 0,10 %.

Vastuullisuus ei kokonaisuutena ole nyt, eikä tule koskaan olemaan vain virallisten vaatimusten täyttämistä, vaan keskeinen osa arkeamme. Se koskettaa jokaista dimexläistä, kasvattaa työmme merkitystä ja toimii yhtenä päivittäisistä kannustajista, jotka saavat meidät paiskimaan hommia ja pyrkimään aina parempaan.

Ota yhteyttä
Design from Finland logo

Täytämme vaatimukset

Tuotteiden ja materiaalien laadun takaa laaja suunnittelu- ja hankintatiimi Leppävirralla. Tuotteiden ominaisuuksia testataan tarkkaan ja olemassa olevilla asiakkailla. Mallikappaleiden laadun varmistaminen estää myös hukkatuotannon. Lopulliset tuotteemme valmistetaan tuotantolaitoksissa Virossa, Ukrainassa,  Portugalissa, Kiinassa ja Pakistanissa.

Meidän omien vaatimusten lisäksi suunnitteluamme, tuotantoamme ja tuotteidemme turvallisuus-vaatimuksia ohjaavat tällä hetkellä suunnittelun, tuotannon ja turvallisuuden näkökulmasta oleelliset standardit, järjestelmät ja sertifikaatit. BSCI – auditointeja olemme suorittaneet 40%:a riskimaiden tuotantolaitoksista. Tavoitteena on saavuttaa 100:n prosentin taso auditoinneissa vuoden 2023 – mennessä.

Katso sertifikaattimme

Amfori

Dimex on kestävää liiketoimintaa edistävän amfori BSCI:n jäsen. Kyseessä on yritysvetoinen aloite, jonka jäsenet ovat sitoutuneet parantamaan tuotantolaitosten ja -tilojen olosuhteita kaikkialla maailmassa.

Dimex on hankintaketjussaan sitoutunut noudattamaan ja edistämään amfori BSCI:n toimintaperiaatteita, jotka koostuvat 13:sta työelämän perussäännöstä. 

1. BSCI käytänteiden hyväksyminen kaikissa yrityksen toiminnoissa
2. Työntekijöiden osallistaminen ja suojelu
3. Järjestäytymis- ja neuvotteluoikeus
4. Syrjintäkielto
5. Oikeudenmukainen korvaus
6. Kohtuulliset työajat
7. Työterveys ja -turvallisuus
8. Lapsityön kielto
9. Nuorten työntekijöiden erityinen suojelu
10. Epävakaiden työsuhteiden kielto
11. Pakkotyön kielto  
12. Ympäristönsuojelu
13. Eettinen liiketoiminta

Hyödynnämme hankintamaiden riskiarvioinnissa amforin riskimaaluokitusta, joka perustuu Maailmanpankin julkaisemiin Worldwide Governance -indikaattoreihin.