Teesi 1: Vastuullisuus kasvaa kotipesästä

Emme voi vaatia vastuullista toimintaa kumppaneilta, ellemme itse toimi esimerkillisesti.

Ihan niin kuin kaikkeen, me suhtaudumme myös vastuullisuuteen tosissamme. Se on iso osa meidän päivittäistä työtämme ja sitä tehdään samalla asenteella kuin vaatteitamme.

Vaikka tunnetusti porukka viihtyy ja kokee tekevänsä merkityksellistä työtä Dimexillä, on varmistettava, että meillä kaikilla on aina vain parempi olla.

Ja että kaikkialla missä toimimme ja vaikutamme olemme mukana parantamassa yleistä hyvinvointia ja tasa-arvoa.

Se vaatii ihan jokaisen meidän panosta. Brändi voi kantaa vastuun linjauksista, mutta jokainen meistä vastaa teoista ja muutoksesta.

Jokaisen työ on tärkeää, jokaisella teolla on merkitystä – vain yhdessä syntyy edistystä.

Vastuullisuustyö on siitä haastavaa, että tämä urakka ei koskaan valmistu – asiat voi aina tehdä paremmin, hyvät asiat varsinkin. Siksi koko porukka panostaa tinkimättömästi tähän alueeseen.JOKAISEN TYÖ ON TÄRKEÄÄ, JOKAISELLA TEOLLA ON MERKITYSTÄ – VAIN YHDESSÄ SYNTYY EDISTYSTÄ.

CODE OF CONDUCT

”Code of Conduct” periaatteemme ohjaavat kaikkea toimintaamme. Seuraamme ja arvioimme jatkuvasti sen toteutumista ja tarpeen vaatiessa terävöitämme sen sisältöä. Tällä hetkellä linjaamme Code of Conduct periaatteitamme vastaamaan amforin vaatimuksia ja suosituksia.

88% HENKILÖKUNNASTAMME KOKEE TYÖNSÄ MERKITYKSELLISEKSI

Tuemme työntekijöitämme ja seuraamme sekä heidän työtyytyväisyyttään että motivaatiotaan sekä päivittäisessä toiminnassa että säännöllisten työilmapiiri tutkimusten kautta. Eiköhän 0,6% sairaspoissaolotkin viittaa siihen, että porukka voi aika hyvin.

AMFORI-JÄSENYYS

Olemme sitoutuneet noudattamaan kansainvälisten tuotantoketjujen vastuullisuutta kehittävän amfori järjestön standardeja. Olemme auditoineet kaikki tuotantoketjumme toimittajat ja varmistaneet, että he täyttävät amforin BSCI vaatimukset. Uudistamme tällä hetkellä kumppaneidemme ympäristöohjelmien vaatimuksia vastaamaan amforin BEPI ohjelman edellytyksiä.

VASTUULLISUUS ON MONELLA TAPAA OSA JOKAISTA TYÖPÄIVÄÄ – DIMEXIN TUOTTEIDEN LISÄKSI HALUAN, ETTÄ JOKAISELLA TYÖKAVERILLA ON MAHDOLLISUUS TEHDÄ OMA TYÖNSÄ MAHDOLLISIMMAN HYVIN.”

Kyösti Karhunen, toimitusjohtaja, Dimex Oy

VASTUULLISUUS ON ASIAKKAIDEMME ARVOSTAMISTA

Asiakastyytyväisyys on keskeisin mittarimme. Emme ole olemassa vain tehdäksemme voittoa, vaan mahdollistaaksemme asiakkaillemme laadukasta ja kannattavaa toimintaa. Työvaatteet ovat tietysti vain pieni osa useimpien asiakkaidemme liiketoimintaa, mutta sitä tärkeämpää onkin, että ne liittyvät saumattomasti heidän operaationsa kokonaisuuteen.

Toimitusten sujuvuus, tuotteiden luotettavuus ja kestävyys, alihankkijan (siis me) sitoutuminen vastuullisiin ratkaisuihin nyt ja tulevaisuudessa poistaa monta päänsärky- ja kitkatekijää asiakkaidemme arjesta. Parhaimmillamme haluamme toimia myös inspiraationa ja mahdollistajana kumppaneillemme. Osoittaa miten toiminta kanssamme vahvistaa heidän vastuullisuusohjelmaansa, miten yhteistyökykymme voi luoda uusia mahdollisuuksia, miten avoimuutemme ja kehityshalumme voi parantaa heidän toimintaansa ja mielikuvaansa.

Emme tavoittele pikavoittoja vaan pitkäaikaista, molemmin puolin kannattavaa kumppanuutta. Sen pohjalta rakennamme myös omat toimintomme ja käyttäytymiskoodistomme.

SEURAAVAKSI: 2. VASTUULLISUUS VAHVISTUU ASIAKKAIDEN TOIMINNASSA

Dimexin tinkimättömät vastuullisuusteesit

1. VASTUULLISUUS KASVAA KOTIPESÄSTÄ LUE

2. VASTUULLISUUS VAHVISTUU ASIAKKAIDEN TOIMINNASSA LUE

3. TUOTTEET TEHDÄÄN KESTÄMÄÄN JA SITTEN VASTA KIERTÄMÄÄN LUE

4. TUOTANTO JA LOGISTIIKKA AINA SUURENNUSLASIN ALLA LUE

5. JAUHOJEN PUHTAUTTA PITÄÄ JOKAISEN PYSTYÄ ARVIOIMAAN LUE