Jätkusuutlik areng – tingimusteta

Meie tööriiete ohutus, pidev areng, kasutusmugavus ja eetiliselt vastutustundlik tootmine on meie edu nurgakivid ja mitte kunagi üksteisele vastanduv.

Paljud ohutusstandardid ja sertifikaadid, mis juhivad tööriiete tootmist, pole meie jaoks kunagi olnud tähistatud saavutus, vaid loomulik lähtepunkt materjalide, tootmise, disaini ja kasutusmugavuse planeerimisel. Samas pakuvad Soome ja Euroopa Liidu standardid meile olulise konkurentsieelise rahvusvahelisel turul.

dimex-23
dimex_2023_dimex_4647
dimex-9

Kvaliteet võtab aega

Meile on alati olnud enesestmõistetav, et maailma tuleb vaadata pikemas perspektiivis. Üks olulisemaid meie vastutust edendavaid tegusid on valmistada rõivaid, mis igapäevatöös ei ole kunagi oma jõudluse piiril, kuid peavad vastu kulumisele ja ajale ning on vajadusel parandatavad. Need on asjad, mille osas me kunagi järeleandmisi ei tee.

Vastutusest heaoluni

Leppävirta ettevõttena oleme ka uhked oma juurte üle. Meile on tõeline au, et saame pakkuda tööd ja edendada seeläbi piirkonna heaolu. Töökogukonna heaolu kajastub ka meie tulemustes: meie tarnekindlus on hetkel 98% ja kaebuste arv vaid 0,12%.

Vastutus tervikuna ei ole praegu ega saa kunagi olema vaid ametlike nõuete täitmine, vaid meie igapäevaelu keskne osa. See puudutab iga Dimexi töötajat, tõstab meie töö tähtsust ja toimib ühe igapäevase motivaatorina, mis paneb meid rohkem pingutama ja alati parema poole püüdlema.

Võta ühendust
Design from Finland logo

Vastame nõuetele

Meie disain, tootmine ja meie toodete ohutusnõuded juhinduvad praegu modelleerimise, tootmise ja ohutuse seisukohast asjakohastest standarditest, süsteemidest ja sertifikaatidest. Oleme teostanud BSCI auditeid 40% riskantsete riikide tootmisüksustele. Eesmärk on jõuda 2023. aastaks auditites 100 protsendi tasemele.

Vaata sertifikaate

Amfori

Dimex on amfori BSCI liige, mis edendab jätkusuutlikku ettevõtlust. Tegemist on ettevõtete juhitud algatusega, mille liikmed on pühendunud tootmisettevõtete ja rajatiste tingimuste parandamisele üle kogu maailma.

Dimex on oma tarneahelas pühendunud amfori BSCI tööpõhimõtete järgimisele ja edendamisele, mis koosnevad 11 põhilisest tööelu reeglist.

1. Õigus korraldada ja pidada läbirääkimisi
2. Mittediskrimineerimine
3. Õiglane hüvitis
4. Mõistlik tööaeg
5. Töötervishoid ja tööohutus
6. Lapstööjõu keeld
7. Noorte töötajate erikaitse
8. Ebastabiilsete töösuhete keeld
9. Sunniviisilise töö keeld
10. Keskkonnakaitse
11. Eetiline äri

Hankeriikide riskide hindamisel kasutame amfori riskiriikide klassifikatsiooni, mis põhineb Maailmapanga poolt avaldatud Worldwide Governance näitajatel.