DIMEX-LOGTYPEN (LOGGAN)

Dimex-logotypens primära version är Dimex-logotypen Nega. Strävan är att alltid använda den mot mörk bakgrund, till exempel ett foto. Under logotypen kan man göra en lätt skuggning eller avtoning för att förbättra läsbarheten. Effekten skall ändå visuellt vara en del av bakgrunden och får inte vara så kraftig att den inverkar på logotypens visualitet.

>Ladda ner logotyperna

Om man måste placera Dimex-logotypen på en ljus botten, där den primära logotypversionen inte särskiljs, används en version, i vilken text och ränder är svarta.

>Ladda ner logotyperna

Den här versionen används endast i nödfall, då den primära versionen och versionen, som placeras mot ljus bakgrund, inte går att använda till exempel på grund av särskiljningsbarheten.

>Ladda ner logotyperna

Pdf-filer används i tryckta publikationer och för högklassiga utskrifter. Pdf-originalen kan förstoras och förminskas utan att kvaliteten blir lidande. Png-filer används i digitala medier och kontorsprogramvaror. Png-original kan inte förstoras.

Slogans

I Dimex kommunikation kan man i anslutning till logotypen använda ”No Bulls*t – Wear what works” -sloganen. Sloganen finns i original på både mörk och ljus botten.

>Ladda ner de engelska sloganfilerna

Hittar du inte den version du söker? Fråga då dimex@dimex.fi. De finskspråkiga sloganfilerna kan du ladda ner här.

Synlighet i butik

Ser din butik ut så här? Fina pipor, då är allt som det ska! Men om inte, släng då i väg ett mejl åt oss på adressen dimex@dimex.fi eller slå en signal till +358 40 300 4520. Vi har gjort färdiga prislapps- och reklambottnar samt affischer, som du får för att göra det lättare att fixa synligheten.