PRODUKTION

Inget

falskspel

Det är ingen idé att påstå att konfektionsindustrin skulle vara problemfri. Den i tiden lokala tillverkningen av kläder har vuxit till en global industri. Som en följd av strukturomvandlingen utbildas inga seriesömmerskor längre i Finland, och sömnadsyrket intresserar inte dagens finländska ungdomar. Finländsk serieproduktion står sig inte prismässigt i konkurrensen och konsumenterna är inte färdiga att betala ett högre pris för en produkt, bara för att den helt tillverkats i Finland.

Alla tillverkare av arbetskläder, inklusive Dimex, skaffar sina material på den internationella marknaden och kläderna sys någon annanstans än i Finland. Det betyder emellertid inte att vi skulle idka falskspel på folks bekostnad.

Val och

behandling

av partner

Jämfört med internationella storföretag är Dimex ett litet företag. Vi bedriver en rättvis verksamhet och försäkrar oss på det sättet om att våra partnerskap varar länge. Därför tillverkas våra kläder inte i de billigaste sömnadsanläggningarna, och vi skakar inte den sista centen ur sömmerskornas fickor.

Vi pressar inte på med massa och är inte heller ute efter det lägsta priset, utan en fungerande helhet. Vi strävar alltid efter att sluta långvariga samarbetsavtal med våra leverantörer till gagn för båda parter. Valet av nya leverantörer är en lång process, i vilken utöver kvalitet och leveranskapacitet också ansvarsfullheten testas. I förhandlingarna kommer man överens om gemensamma spelregler, som strikt följs.

Det är lätt att komma överens med oss. Kanske också samarbetet med våra internationella partner därför är mycket diskussionsorienterat. Siktet är inställt på en situation, där det är lätt för bägge att fungera effektivt men rättvist.

Ansvarsfullhet

och transparens

i hela

leveranskedjan

Konfektionsindustrins leveranskedjor är ofta långa och svåröverblickbara. Också vi får tidvis frågor rörande Dimex tillverkningsländer. Vi vill vara så öppna och transparenta som möjligt i vår verksamhet. Nedan några svar på de vanligaste frågorna.

Varför sys Dimexarna runt om i världen?
Feedback
Tillverkningen av arbetskläder, och i synnerhet certifierade sådana, är en utmanande process, som bara specialiserade sömnadsverkstäder klarar av. I arbetskläder finns det ofantligt mycket mer detaljer än i modekläder. Vi letar hela tiden efter nya sömnadsverkstäder, för vi behöver tilläggskapacitet i vår växande produktion. Det är inte lätt att hitta nya partner, eftrsom vi vill vara säkra på att kvaliteten på kläderna och behandlingen av arbetstagarna uppfyller våra krav. Därför behöver vi partner i flera länder.
Åtgärd
Var sys Dimexarna?
Feedback
De huvudsakliga tillverkningsländerna för Dimex-produkter 2022 är Kina, Lettland och Estland. Det kommer också Dimes-plagg från Portugal och Ukraina i mindre utsträckning. Dimex-plagg produceras huvudsakligen i Baltikum. Vårt största produktionsland är Estland, förhoppningsvis även i framtiden. På grund av strukturförändringar minskar också antalet sömmerskor i Estland, men vi vill behålla våra nuvarande partner. I Estland är det möjligt att producera kläder på sju veckor istället för sex månader i Fjärran Östern.
Åtgärd
Varför talar ni om närproduktion om Dimexarna inte sys i Finland?
Feedback
I ett globalt klädproduktionsperspektiv räknas Europa som närproduktionsområde. I den globala klädproduktionen räknas Europa som lokal produktion. Förutom i Estland sys även Dimex-plagg i Ukraina, Lettland och Portugal. Närproduktion är ytterst viktig för oss, i och med att den möjliggör ändringar i produktionsplaneringen. Produktionsplanering innebär att vi, då vi gör våra beställningar, prognosticerar efterfrågan på olika modeller och storlekar under den kommande säsongen. Med produktionen nära inpå oss kan vi reagera snabbt på överraskande förändringar i efterfrågan.
Åtgärd
Ändå gör ni Dimexar också någonstans i Kina?
Feedback
Visst, Dimexar tillverkas också i Kina. Vi har samarbetat med vår kinesiska partner sedan början av 2008. Där finns det traditionellt en mycket stark kompetens vad gäller tillverkning av arbetskläder. Vi har samarbetat i hela 13 år med vår kinesiska partner. Kina hör inte längre till gruppen billiga klädproduktionsländer, för inklusive logistikkostnaderna är prisnivån ungefär den samma som i Europa. I Kina får vi emellertid den arbetsklädsömnadskapacitet, som vi är i skriande behov av och som är svårfunnen i Europa. Ungefär en tredjedel (34 %) av Dimex kläder produceras i Kina. Där följer vi samma principer som i andra länder.
Åtgärd

Vad vi gjorde år 2021

  • Vi gick igenom de uppdaterade och reviderade etiska riktlinjerna, Code of Conduct, med alla större leverantörer och undertecknade den igen tillsammans.
  • Vi kartlade materialtillverkarnas miljöcertifieringar.
  • Vi lyckades besöka de baltiska produktionsanläggningarna trots reserestriktioner. Produktionsanläggningar i Fjärran Östern kontaktades per telefon och via e-post och Teams.

Vad vi inte lyckades med år 2021

  • Ingen landriskkartläggning utfördes för produktionsländerna.
  • Det fanns många utmaningar i verksamhetsmiljön. Pandemin komplicerade och förlängde nästan varje process i leveranskedjan och det syntes bland annat i råvarubrist, stängda syavdelningar, logistiska problem och kraftigt ökade kostnader. Förutom coronaviruset hade blockeringen av Suezkanalen också en stark inverkan på verksamheten.
  • Pandemin begränsade också resor och besök på produktionsanläggningar.

Målsättningarna för år 2022

  • Vi genomför en landriskkartläggning för varje produktionsland och fastställer åtgärder för att hantera och övervaka risker.
  • Vi gör upp årsplaner för leverantörsbesök och genomför planen när det blir enklare att resa igen.

Code of Conduct

Dimex nya etiska instruktioner finns specificerade i Code of Conduct -bilagan, som du kan bekanta dig med via den här länken . Code of Conduct gås igenom med och undertecknas av alla betydande leverantörer.