DIMEXKVALITET

Varför skaffa

sådant som

Dimex tar fram kläder för finländska, i tuffa förhållanden marinerade arbetare. Åt dem duger bara de allra bästa arbetskläderna.

Vi erbjuder det bästa som finns att få. Därför är Dimex det ledande arbetsklädesmärket i Finland.

Designade i Finland

Finland hör till världens mest krävande produktmarknader för arbetskläder. De finländska myndigheterna har utfärdat stränga säkerhetsbestämmelser, som ständigt utvecklas. Vi kan vara stolta över att vi i Finland har arbetsgivare, som satsar på arbetsskyddsutrustning och förstår att kräva hög kvalitet. Det är globalt sällsynt att arbetsgivare finansierar arbetskläder. I flera länder jobbar man i trasiga jeans på byggarbetsplatserna.

Klimatet i Finland för med sig sina egna utmaningar. Fyra årstider betyder temperaturskillnader från värmeböljor till gastkramande köld. I vintermörkret skiner solen med sin frånvaro och på sommaren går den inte alls ner. Det här gör de finländska produktmarknaderna för arbetskläder globalt intressanta och konkurrensen stenhård. Här klarar man sig inte med att bara göra saker halvdant.

Alla Dimex kläder är designade i Finland. För oss är stränga myndighetsbestämmelser, arbetsgivarnas krav, och slask från himlen vardagsmat. Oss skrämmer inte utmaningar, vi övervinner dem och gör alltid kläderna snäppet bättre!

Dimex har siktet inställt på perfektionism. Kompromisser har vi inte tid för. Vi har gallrat bort allt extra lull från våra klädesplagg och finslipat resten till maximal funktionalitet. Användarbehoven förändras ständigt och därför förbättrar vi hela tiden våra produkter. Vi håller vårt sortiment kompakt för att varje produkt skall stå att få med snabb tidtabell.

Vi godkänner

bara det perfekta

Dimex har från första början haft som mål att göra perfekt fungerande arbetskläder.

Vår kvalitetskontroll omfattar alla skeden i produktionsprocessen, allt från materialval till produktleverans. Vi justerar och finslipar ända tills produkten är perfekt. Det är så vi gör kläder, som håller från generation till generation.

1
Kläddesign
2
Materialval / tvätt-, tryck- och användningstest
3
Skriftliga produktionsdirektiv
4
Testparti / fabrikens egen kvalitetskontroll
5
Testparti till Leppävirta / kontroll och test av användning, hållbarhet, säkerhet och utseende
6
Produktionsparti / veckovisa stickprov för att garantera enhetlig kvalitet
7
Egen lagring och förpackning / fortlöpande visuella kontroller
8
Egen outlet-butik / fortlöpande visuell kvalitetskontroll
9
eedback från användarna / sann test
10
Läsning av feedbacken / tillbaka till designbordet

Kläderna

snabbt framme

 

Dimexkvaliteten gäller inte bara själva klädesplaggen utan också leveranserna. Alfaroc Logistics i Lahtis svarar för vår lagerhållning och Posten sköter våra transporter. Vi för noggrann statistik över leveranserna och kan ärligt säga att med detta samarbete rör sig varorna faktiskt snabbt och pålitligt.

Under 2022 lämnade 97,8 % av våra beställningar (leveranssäkerhetsprocent) lagret antingen samma eller nästa arbetsdag, eller på annat sätt enligt ett tidsschema som överenskommits med kunden. Vi lyckades leverera tryckarbetena på en vecka och kundmodellerna på åtta veckor.

Dimex återförsäljarnät täcker hela Finland och lager, kundtjänst, produktutveckling och ledning finns alla i Finland. Vi gör inte bulk utan lagom stora klädpartier. Vi gynnar närproduktion i stil med estniska sömnadsföretag och kan därför reagera snabbt och smidigt på kundernas behov.

Med oss på Dimex uträttar man sina ärenden snabbt och behändigt. Hos oss är det ingen robot som svarar på frågor, och samtalen styrs inte heller till outsourcade centraler. Man behöver inte vänta på att någon i byråkratitoppen skall ge sig tid att svara på ens frågor utan vår personal kan själv fatta beslut. Vi är lösningsorienterade och det är trevligt att jobba tillsammans med oss.

Produkt-

reklamationer

Det är lätt att reklamera till Dimex. Vi ifrågasätter aldrig en kund, som vill returnera en produkt. I stället för att tjata skickar vi en ny hel produkt åt kunden eller reparerar det returnerade klädesplagget. Vi sätter värde på kundreturneringarna eftersom vi vill veta om våra kläder slits för snabbt eller om det är något annat problem med dem. När kunden får ett nytt klädesplagg i stället för ett felaktigt, först då börjar vårt jobb.

Ett returnerat klädesplagg startar en undersökning, Vi kontrollerar när plagget tillverkats, uppskattar dess användningslivslängd och undersöker om vi fått andra reklamationer rörande samma produkt. Vi tar reda på om det är fråga om normalt slitage eller om det bör göras ändringar i klädesplagget.

För oss betyder Dimexkvalitet att våra kläder är värdefullare än den summa pengar vi investerat i dem. Reklamationer är ett viktigt kvalitetskontrollverktyg för oss eftersom de gör att vi kan finjustera våra plagg till perfektion. Därför är det mycket viktigt för oss att kunderna returnerar felaktiga eller på annat sätt defekta produkter.

Vill du returnera en produkt eller reklamera?

Kontakta vår kundtjänst:

Tfn: +358 40 300 4520
E-mail: dimex@dimex.fi

Hållbara

och fungerande

produkter

Vår målsättning är göra marknadens hållbaraste och bäst fungerande arbetskläder. Strävan efter perfektionism är en oavbruten process. Vi har anställt en kvalitetschef för att övervaka och förbättra produktkvaliteten.