Sertifikaadid

Sertifitseeritud kaitse ja kvaliteet

Sertifitseeritud riided on paljude tööde korral hädavajalikud, sest nende kaitse- ja nähtavusomadused kaitsevad kasutajate elu ja tervist. Seepärast läbivad sertifitseeritud riided mitmeastmelise protsessi, kus materjalid peavad vastama rangetele kvaliteedinõuetele.

Lisateavet meie tööriiete standardite kohta saab müügiosakonnast. Lisää linkki

Meie tooted vastavad järgmistele ohutus- ja kvaliteedistandarditele, mille kohaselt on neile väljastatud sertifikaadid:

 • EN 20471:2013 Kõrgnähtavusega märguriietus. Katsemeetodid ja nõuded
 • EN 1149-5 Kaitseriietus. Elektrostaatilised omadused. Osa 5: Materjali toimivus- ja kavandamisnõuded
 • EN ISO 11612 Kaitseriietus. Kuumuse ja leekide eest kaitset pakkuv riietus. Minimaalsed toimivusnõuded
 • EN ISO 11611 Kaitserõivad kasutamiseks keevitamisel ja sellega seonduvatel protsessidel
 • EN 13034, tüüp 6 Kaitseriietus kaitsmiseks vedelate kemikaalide eest
 • EN 343 Kaitserõivad. Kaitse vihma eest
 • EN 342 Kaitseriietus. Külmakaitsekomplektid ja -rõivad
 • IEC 61482-2:2009 Kaitseriietus elektrikaare termilise ohu eest

Märguriietust käsitlev standard EN 471 on alates 30.09.2013 asendatud uue standardiga EN ISO 20471. Müügis ja kasutuses võib olla nii standardile EN 471 vastavaid kui ka uuele standardile EN ISO 20471 vastavaid märguriideid.

Turvariiete sertifitseerimise näide (kõrgnähtavusega märguriietus EN ISO 20471)

 1. Kanga sertifitseerimine: materjali tarnija sertifitseerib kanga, materjal peab vastama EN-standardile (kestus kuid).
 2. Kontrastvärvi test: tehakse, kui turvariietusel soovitakse määrduvates kohtades tumedat värvi, nt kõhuosal. Riietel ei tohi esineda värvi ülekandumist. See tekitab probleeme paljude materjalide korral, mistõttu tuleb riided teha ühevärvilised, nt kollased.
 3. Toote disainimine: riietel peab olema kindlaks määratud kohtades teatud määral helkivat ja kõrgnähtavat kangast. Näiteks peab ees ja taga olema helkurkangast sama palju, kuigi on lubatud ka erinevus kuni kümme protsenti. Kõigi toodete korral ei ole nõudeid võimalik täita, mistõttu näiteks kolmanda kategooria pükse ei saa valmistada. Helkurmaterjal peab olema sertifitseeritud ja see peab paiknema kindlal moel (näiteks ümber keha, nii et lubatud on vaid viie sentimeetri pikkune katkestus).
 4. Riiete sertifitseerimine: riiete tüübihindamise teeb ja sertifikaadi väljastab SGS Fimko Ltd, teavitatud asutus nr 0598 (kestus kuid).
 5. Tootmine

Kõrgnähtavusega riiete standardis on kolm kategooriat, millest kõige kõrgemat ehk kolmandat kasutatakse näiteks liikluse juhtimise ajal. Teise kategooria riided on kõige enim nõutud tooted. Teatud objektidel nõutakse, et nähtavus oleks eriti hea riiete ülaosas. Dimexi riiete ülaosas on enamasti teise kategooria nähtavus ja alaosal esimene kategooria, mis teeb riided kokku kolmanda kategooria toodeteks.

Sertifikaadid määravad ka maksimaalse pesukordade arvu, mille järel tooted säilitavad kontrollitult oma omadused. Toodete kasutamisel tuleb siiski järgida tervet mõistust. Kui helkiv pind on püsivalt määrdunud, ei vasta toode sertifikaadile, kuigi pesukordi võib veel alles olla.

Kuumakaitsega riiete standard (EN ISO 11611, EN ISO 11612) ehk tulekaitse

Tulekaitse muudab kanga iseenesest kustuvaks, summutades riietele sattunud sädemed. See ei tähenda siiski, et materjal oleks täielikult mittesüttiv. Ka tulekaitsega kangasse võib tekkida auke või plekke.

Tulekaitse saab teha kolmel viisil: järeltöötlusega, kanga leotamisega või inherent-tehnoloogia abil. Järeltöötluse korral viimistletakse kangast keemiliselt, nt pihustatakse sellele tuletõkkevedelikku. Järeltöötluse puhul kestab tulekaitse kõige halvemini ja see tuleb pesus maha. Seepärast kasutatakse Dimexi riiete korral kanga leotamist ja inherent-tehnoloogiat, mille puhul on kaitse riidekius „loomulikult“. Selliste tehnoloogiate abil töödeldud kangast ei saa tulekaitset välja pesta.

Leia sertifikaadid siit