Tootmine

Järgime

reegleid

Oleks naiivne väita, et rõivatööstuses ei esine probleeme. Kohalikust rõivatootmisest on saanud aja jooksul ülemaailmne tööstus. Struktuurimuutuste tõttu enam Soomes liiniõmblejaid ei koolitata ja õmbleja töö tervikuna ei ole Soome noortele enam huvipakkuv. Soome seeriatootmine ei ole hinna poolest konkurentsivõimeline. Tarbijad ei ole valmis maksma kallimat hinda toote eest, mis on tervikuna valmistatud Soomes.

Kõikide töörõivaste tootjate, sealhulgas ka Dimexi rõivaste materjalid hangitakse rahvusvahelistelt turgudelt ja riided õmmeldakse väljaspool Soomet. See ei tähenda siiski seda, et me kedagi enda huvides ära kasutaksime.

Partnerite

valimine

ja kohtlemine

Dimex on rahvusvaheliste suurettevõtetega võrreldes väike firma. Me tegutseme ausalt ja tagame sellega, et koostöösuhted kestaks kaua. Seetõttu ei valmistata meie rõivaid kõige odavamates õmblusfirmades ja me ei nööri õmblejate taskust viimseid sente.

Me ei rõhu kvantiteedile ega otsi soodsaimat hinda, vaid soovime luua toimivaid terviklahendusi. Püüame alati sõlmida tarnijatega pikaajalisi ja mõlemale poolele kasu toovaid koostöölepinguid. Uute tarnijate valimine on pikk protsess, mille käigus kontrollitakse peale kvaliteedi ja tarnevõime ka partnerite vastutustundlikkust. Läbirääkimiste käigus lepitakse kokku ühised mängureeglid, millest peetakse hoolikalt kinni.

Meiega on lihtne koostööd teha. Ilmselt seepärast on meie ühine tegevus rahvusvaheliste partneritega väga kommunikatiivne. Soovime saavutada olukorda, kus mõlemad pooled saavad toimida tõhusalt, kuid ausalt.

Hankeahela

vastutus

ja läbipaistvus

Rõivatööstuse hankeahelad on tihti pikad ja raskesti jälgitavad. Ka meilt küsitakse sageli, mis riikides Dimexi tooteid valmistatakse. Kuna soovime tegutseda võimalikult läbipaistvalt, esitame alljärgnevalt vastused enim levinud küsimustele.

Miks õmmeldakse Dimexi tooteid maailma eri paigus?
Tagasiside
Tööriiete, eriti sertifitseeritud riiete valmistamine on keerukas protsess, millega saavad hakkama vaid spetsialiseerunud õmblusettevõtted. Tööriietel on oluliselt rohkem detaile kui moerõivastel. Otsime pidevalt uusi õmblusfirmasid, sest vajame laieneva tootmise jaoks suuremat tootmismahtu. Uute partnerite leidmine ei ole lihtne, sest soovime tagada, et riiete kvaliteet ja töötajate kohtlemine vastaks meie esitatud nõuetele. Seepärast kasutame partnereid mitmetest riikidest.
Meetmed
Mis riikides Dimexi tooteid õmmeldakse?
Tagasiside
Peamised riigid, kus Dimexi tooteid 2021. aastal valmistatakse, on Hiina, Läti ja Eesti. 64% Dimexi toodetest valmib Balti riikides. Suurim tootmisriik on Eesti, loodetavasti jääb see nii ka tulevikus. Struktuurimuutuste tõttu on Eestis õmblusettevõtete arv vähenemas, kuid soovime kindlasti praeguseid partnereid hoida. Eestis on võimalik riideid toota seitsme nädalaga, Kaug-Idas kulub selleks kuus kuud.
Meetmed
Miks räägite lähitootmisest, kui Dimexi tooteid ei õmmelda Soomes?
Tagasiside
Ülemaailmses rõivatootmises loetakse Euroopat lähitootmise piirkonnaks. Lisaks Eestile on Dimexi tooteid õmmeldud ka Ukrainas, Valgevenes, Lätis ja Portugalis. Lähitootmine on meie jaoks väga oluline, sest see võimaldab teha tootmisplaneerimise muudatusi. Tootmisplaneerimine tähendab, et me prognoosime tellimuste esitamisel eri mudelite ja suuruste nõudlust järgmisel hooajal. Tänu kiirele lähitootmisele suudame ootamatutele nõudluse muutustele kiiresti reageerida.
Meetmed
Kas valmistate Dimexi rõivaid siiski ka kuskil Hiinas?
Tagasiside
Jah, Dimexi tooteid valmistatakse ka Hiinas. Hiinal on tööriiete valmistamisel pikaajalised kogemused ja teadmised. Oleme Hiina partneritega tõhusat koostööd teinud juba 13 aastat. Hiina ei kuulu tänapäeval enam rõivatootmise odavriikide hulka, sest kui logistikakulud kaasa arvata, on hinnatase võrreldav Euroopa omaga. Saame Hiinast vajaliku tootmismahu, mida on Euroopast keeruline leida. Hiinas toodetakse 34% Dimexi riietest. Tegutseme Hiinas siiski samade põhimõtete alusel nagu teisteski riikides.
Meetmed

Mida tegime 2020. aastal?

 • Vaatasime üle hankeahela protsessid ja koostasime tegevuspõhimõtted tulevikuks.

Mis ei läinud 2020. aastal hästi?

 • Koroonapandeemia ei võimaldanud tarnijaid külastada. Kontaktid korraldati Teamsi abil.

2021. aasta eesmärgid

 • Pidevalt värskendame ja vaatama koos suuremate tarnijatega läbi, Dimexi eetikakoodeksi, Code of Conductin, ja allkirjastame vastavasisulise koostööleppe.
 • Koostame uue käitumisjuhendi ja allkirjastame selle kõigi olulisemate tarnijatega.
 • Määrame kindlaks materjalitootjate keskkonnasertifikaadid.
 • Koostame tootmisriikide kohta riigipõhised riskianalüüsid ning määrame kindlaks meetmed, mille abil riske juhtida ja jälgida.
 • Koostame tarnijate külastamiseks aastaplaani ja viime selle ellu kohe, kui reisimine taas võimalik on.
 • Koostame uutele tarnijatele enesehindamise vormid ja loome paremad võimalused tagasiside andmiseks.
 • Külastame tehaseid ja nõuame tarnijatelt aruandlust tooraine päritolu kohta.
 • Külastame uusi tootmisettevõtteid enne koostöö alustamist.

Tuleviku eesmärgid

 • Suurendame läbipaistvust
 • Külastame regulaarselt tarnijate õmblustehaseid ja suuremaid ettevõtteid ning uurime vastutusalast tegevust küsimustiku abil.

Tarnijate külastamine

Püüame külastada kõiki oma tarnijaid, et veenduda isiklikult kõigi ühiste mängureeglite täitmises. Koroonapandeemia tõtu ei ole 2020. ja 2021. aastal õnnestunud külastusi teha. Kontaktid on seetõttu toimunud Teamsi kaudu.

Code of Conduct

Dimexi uued eetikapõhimõtted on kantud käitumisjuhendisse, millega saab tutvuda siin. Käitumisjuhend arutatakse läbi ja allkirjastatakse kõigi olulisemate tarnijatega.