Tootmine

Järgime

reegleid

Oleks naiivne väita, et rõivatööstuses ei esine probleeme. Kohalikust rõivatootmisest on saanud aja jooksul ülemaailmne tööstus. Struktuurimuutuste tõttu enam Soomes liiniõmblejaid ei koolitata ja õmbleja töö tervikuna ei ole Soome noortele enam huvipakkuv. Soome seeriatootmine ei ole hinna poolest konkurentsivõimeline. Tarbijad ei ole valmis maksma kallimat hinda toote eest, mis on tervikuna valmistatud Soomes.

Kõikide töörõivaste tootjate, sealhulgas ka Dimexi rõivaste materjalid hangitakse rahvusvahelistelt turgudelt ja riided õmmeldakse väljaspool Soomet. See ei tähenda siiski seda, et me kedagi enda huvides ära kasutaksime.

Partnerite

valimine

ja kohtlemine

Dimex on rahvusvaheliste suurettevõtetega võrreldes väike firma. Me tegutseme ausalt ja tagame sellega, et koostöösuhted kestaks kaua. Seetõttu ei valmistata meie rõivaid kõige odavamates õmblusfirmades ja me ei nööri õmblejate taskust viimseid sente.

Me ei rõhu kvantiteedile ega otsi soodsaimat hinda, vaid soovime luua toimivaid terviklahendusi. Püüame alati sõlmida tarnijatega pikaajalisi ja mõlemale poolele kasu toovaid koostöölepinguid. Uute tarnijate valimine on pikk protsess, mille käigus kontrollitakse peale kvaliteedi ja tarnevõime ka partnerite vastutustundlikkust. Läbirääkimiste käigus lepitakse kokku ühised mängureeglid, millest peetakse hoolikalt kinni.

Meiega on lihtne koostööd teha. Ilmselt seepärast on meie ühine tegevus rahvusvaheliste partneritega väga kommunikatiivne. Soovime saavutada olukorda, kus mõlemad pooled saavad toimida tõhusalt, kuid ausalt.

Hankeahela

vastutus

ja läbipaistvus

Rõivatööstuse hankeahelad on tihti pikad ja raskesti jälgitavad. Ka meilt küsitakse sageli, mis riikides Dimexi tooteid valmistatakse. Kuna soovime tegutseda võimalikult läbipaistvalt, esitame alljärgnevalt vastused enim levinud küsimustele.

Miks õmmeldakse Dimexi tooteid maailma eri paigus?
Tagasiside
Tööriiete, eriti sertifitseeritud riiete valmistamine on keerukas protsess, millega saavad hakkama vaid spetsialiseerunud õmblusettevõtted. Tööriietel on oluliselt rohkem detaile kui moerõivastel. Otsime pidevalt uusi õmblusfirmasid, sest vajame laieneva tootmise jaoks suuremat tootmismahtu. Uute partnerite leidmine ei ole lihtne, sest soovime tagada, et riiete kvaliteet ja töötajate kohtlemine vastaks meie esitatud nõuetele. Seepärast kasutame partnereid mitmetest riikidest.
Meetmed
Mis riikides Dimexi tooteid õmmeldakse?
Tagasiside
Dimexi tooteid valmistatakse 2022. aastal peamiselt Hiinas, Lätis ja Eestis. Väiksemal hulgal tuleb neid ka Portugalist ja Ukrainast. Dimexi rõivaid toodetakse põhiliselt Baltimaades. Meie suurim tootmisriik on Eesti ja seda loodetavasti ka edaspidi. Ettevõtte struktuuri muutmise tõttu Eesti õmblusvabrikute arv väheneb, aga soovime oma praegusi koostööpartnereid hoida. Eestis saab toota rõivaid Kaug-Ida kuue nädala asemel seitsme nädalaga.
Meetmed
Miks räägite lähitootmisest, kui Dimexi tooteid ei õmmelda Soomes?
Tagasiside
Üleilmne rõivatööstus loeb Euroopas valmistatut lähitoodanguks. Peale Eesti õmmeldakse Dimexi rõivaid ka Ukrainas, Lätis ja Portugalis. Lähitootmine on meie jaoks väga oluline, sest see võimaldab teha tootmisplaneerimise muudatusi. Tootmisplaneerimine tähendab, et me prognoosime tellimuste esitamisel eri mudelite ja suuruste nõudlust järgmisel hooajal. Tänu kiirele lähitootmisele suudame ootamatutele nõudluse muutustele kiiresti reageerida.
Meetmed
Kas valmistate Dimexi rõivaid siiski ka kuskil Hiinas?
Tagasiside
Jah, Dimexi tooteid valmistatakse ka Hiinas. Oleme teinud Hiina partneriga head koostööd juba 2008. aastast. Hiinal on tööriiete valmistamisel pikaajalised kogemused ja teadmised. Oleme Hiina partneritega tõhusat koostööd teinud juba 13 aastat. Hiina ei kuulu tänapäeval enam rõivatootmise odavriikide hulka, sest kui logistikakulud kaasa arvata, on hinnatase võrreldav Euroopa omaga. Saame Hiinast vajaliku tootmismahu, mida on Euroopast keeruline leida. Hiinas toodetakse 34% Dimexi riietest. Tegutseme Hiinas siiski samade põhimõtete alusel nagu teisteski riikides.
Meetmed

Mida tegime 2021. aastal?

  • Vaatasime ajakohastatud ja kontrollitud eetilise tegevusjuhendi kõigi tähtsate tarnijatega läbi ning allkirjastasime selle uuesti.
  • Selgitasime välja, millised keskkonnasertifikaadid tootjatel on.
  • Meil õnnestus reisipiirangutest hoolimata käia Baltimaade tootmiskohtades. Kaug-Ida tootmiskohtadega hoidsime ühendust telefoni, e-posti ja Teamsi abil.

Mis ei läinud 2021. aastal hästi?

  • Tootmisriikide maariskihinnangut ei tehtud.
  • Tegevuskeskkonnas esines ohtralt probleeme. Pandeemia mõjutas ja pikendas pea iga tarneahela protsessi. Mõju ilmnes muu hulgas toorainepuuduse, õmblusvabrikute sulgemise, logistiliste probleemide ning kulude suure kasvuna. Koroona kõrval mõjutas meie tegevust märkimisväärselt ka Suessi kanali ummik.
  • Samuti piiras pandeemia reisimist ja tootmiskohtades käimist.

2022. aasta eesmärgid

  • Teeme tootmisriikide maariskihinnangu ning määrame meetmed, mille abil riske hallata ja seirata.
  • Teeme tarnijate külastamiseks aastaplaanid ja viime need ellu, kui reisimine jälle lihtsamaks muutub.
  • Kogume tarnijatelt ja allhankijatelt tagasisidet. Uurime ettevõttevälise auditeerija kasutamise kohta.

Supplier Code of Conduct

Dimexi uued eetikapõhimõtted on kantud käitumisjuhendisse, millega saab tutvuda siin. Käitumisjuhend arutatakse läbi ja allkirjastatakse kõigi olulisemate tarnijatega.