Tootearendus

Loodud

soomlaste keha

järgi

Dimexi riided on loodud Soome töömeestele ja -naistele. Kogu meie tootearendus toimub Soomes. Riiete toimivust ja istuvust on katsetanud tuhanded Dimexi fännid. Nende rahulolu on meile kõige olulisem.

Aeglane mood

Me ei tee midagi üheks päevaks. Meie lähtekohaks on slow fashion. Soovime, et Dimexi riideid saab pärandada ka järgmisele põlvele. Eesmärk on vähendada prügimäele jõudvate riiete hulka. Selles saavutamiseks on vaja konkreetseid tegusid.

Hästi istuvad püksid ei rebene

Istuvus, toimivus ja õigete materjalide kasutamine pikendavad riiete kasutusiga ja vähendavad sellega ka keskkonnakoormust. Hea disain vähendab õmbluskohtade kulumist ja mugavate tööriiete eest kantakse ka paremat hoolt. Soomlaste keha järgi disainitud Dimexi riided ei pigista ja õmbluskohad ei hõõru tundlikke piirkondi. Tänu täpsele ja kasutajate tagasisidel põhinevale disainile peavad Dimexi riided hästi vastu.

Pikaajalised mudelid ja nõudluse prognoosimine

Meie heakskiidetud mudelid on müügil pikka aega. Kümme aastat samu toimivaid pükse ei ole mingi ime! Tootmispartiide täpne planeerimine ja kompaktne tootevalik aitavad minimeerida kadusid. Mida hoolikamalt suudame mudelite nõudlust prognoosida, seda vähem jääb mingis suuruses tooteid hooaja järel riiulile.

Kiired tarned ja mõistlik laoseis

Suured ja hooajaks ebasobivad riidepartiid edasimüüjate ladudes suurendavad kadusid. Panustame heale kättesaadavusele ja kiirele tarnele, mille abil saame laonurkades olevad riided välja tuua.

Tootearenduse

protsess

Teekond ideest valmis tooteni on mitmeetapiline protsess, mille käigus tuleb kavandeid pidevalt hinnata ja muuta. Lisaks Dimexi töötajatele pakuvad uute riiete ideid ka näiteks riiete kasutajad ja edasimüüjad. Iga riideeseme tootearenduses osaleb eri etappidel suur hulk inimesi.

Tootearenduse protsess

1
Uue riideeseme idee (tihti edasimüüjalt või lõppkasutajalt)
2
Ülesanne (riideeseme kasutamine, sihtrühm, hind, värvus, sertifikaadid, kokkusobivus teiste Dimexi toodetega)
3
Disaineri moodboard (käsitsi joonistatud detailsed pildid)
4
Disainirühma sisemine hindamine
5
Materjalide valimine: sobivus tootega, kättesaadavuse hindamine ja katsetamine
6
Nõudluse hindamine ja materjalide tellimine (tarneaeg ligikaudu 4 kuud)
7
Modelleerija arvestab toote välja
8
Esimene prototüüp (Leppävirta õmblejad valmistavad riided ja annavad tagasisidet tootmise vaatenurgast)
9
Proovimine (istuvuse, toimivuse ja välimuse kontrollimine)
10
Katsetamine ehitusplatsil
11
Teine prototüüp
12
Hinna määramine ja kohandamine
13
Esitamine sertifitseerimisele (sertifitseerimise teeb Soome töötervishoiuamet, kestus u 4 kuud)
14
Tootmise ja müügi proovieksemplarid
15
Sisemine lansseerimine ja esitlus
16
Esitlus edasimüüjatele
17
Müügipartii tootmine (umbes 7 nädalat)
18
Valmis rõiva lansseerimine ja müügi alustamine

Igat

tagasisidet

käsitletakse

Uskuge või mitte, aga tootearenduse eest vastutajad, Tuire ja Jaana, loevad igal kolmapäeval läbi kõik meile klientide poolt saadetud tagasiside! Kui teatud tooted või probleemid korduvad mitme kasutaja tagasisides, uurime asja.

Saame tagasisidet edasimüüjatelt, töökaitsejuhtidelt, hankijatelt ja abikaasadelt. Ning muidugi ka otse tegijatelt ehitusplatsidelt. Tagasiside alusel kontrollime üle detaile, parandame tooteid ja arendame uusi tooteid. Müügil olevaid tooteid muudetakse seni, kuni need on kasutajate meelest täiuslikud.

Disainimisetapil katsetatakse tooteid ka ehitusplatsidel tegelikus tööolukorras. Katserühmad on vajalikud, kuid lõpliku otsuse riiete toimivuse kohta teevad siiski lõppkasutajad.

Kohandame pidevalt riideid ning arendame kasutajate tagasiside ja soovide põhjal uusi tooteid.

Vt loendit siit.

Keskkonnasäästlikud

materjalid

Meie eesmärk on suurendada taaskasutatud kangaste kasutamist tööriietes. Pealegi pole me nõus bullsh * t-ga. Me ei tee keskkonnasõbralikke tooteid turunduslike trikkide tarbeks. Me ei nõustu valmistama tooteid, vitriinis imetlemiseks, vaid kasutamiseks ehitusplatsidel. Tahame oma tooted muuta nii heaks, et need ületaksid kõiki võimalusi ja vähendaksid samal ajal keskkonnale tekitatavat koormust.

Mida tegime 2020. aastal?

 • Disainisime esimesed ringlussevõetud materjalist tehtud tooted.

Mis ei läinud 2020. aastal hästi?

 • Meil ei õnnestunud määrata ringlussevõetud materjalist toodetele täpset koguselist eesmärki.

2021. aasta ja tuleviku eesmärgid

 • Toome 2021. aastal turule esimesed ringlussevõetud materjalist tooted.
 • Asendame ühe suure tootmismahuga toote ringlussevõetud kangast tootega.
 • Pakume klientidele aktiivselt keskkonnakoormust vähendavaid tooteid ja materjale.
 • Jätkame ringlussevõetud materjalide eelistamist.
 • Meil õnnestub müüa olulises koguses keskkonnakoormust vähendavaid tooteid (2021. aastal 1000–2000 eksemplari ja tulevastel aastatel veel enam).
 • Disainime juurde keskkonnasäästlikke tooteid.
 • Määrame keskkonnakoormust vähendavatele toodetele protsendi kogutoodangust.
 • Anname rohkem teavet eri materjalide keskkonnakoormuse kohta.

Kulunud

kraam

taaskasutusse

Dimexi tooteid kasutatakse nii kaua, kuni need sõna otseses mõttes ribadeks kuluvad. Seepärast ei näe me Dimexi tooteid kirbuturgudel ja neist ei tehta pannialuseid. See on kiitus meile, sest eelistame aeglast moodi ja riiete lõpuni kandmist. Kuid sellegipoolest soovime arendada ringmajandust ja materjalide taaskasutust. Meie unistus on valmistada maailma kõige pikaajalisemaid tööriideid, mis ei kao ringlusest kunagi.

Osaleme Teva Teami ja Remeo projektides, mille eesmärk on luua suletud ringlusega töörõivaid. Projektide käigus kogutakse kokku kasutuselt kõrvaldatud tööriided, nende materjal võetakse ringlusse ja materjali kasutatakse uute tööriiete valmistamisel.

Mida tegime 2020. aastal?

 • Analüüsisime ja katsetasime kasutatud tööriiete kogumist ja ringlussevõttu.

Mis ei läinud 2020. aastal hästi?

 • Meil ei õnnestunud kangast koguda.
 • Kogumispunkti ei toodud piisavalt materjali ja kasti kasutati prügikastina.

2021. aasta ja tuleviku eesmärgid

 • Uurime võimalusi kasutatud tööriiete tõhusamaks kogumiseks.
 • Selgitame sobivaid pakendamisviise ja määrame koguselised eesmärgid.
 • Töötame välja toimiva ringlussevõtu protsessi ja valmistame ringlussevõetud tööriietest esimesed kangad.
 • Uurime koos Teva Teamiga ringlussevõetud materjali keskkonnakoormust võrreldes uue materjaliga.

Suured

pakendid

on liiast

Pakendame riided võimalikult väikesesse kasti. See väldib tühja ruumi transportimisel. Taaskasutame vanu kaste, kuigi need ei ole ehk väga esindusliku välimusega. Me ei kasuta pakendamisel kilekotte. Kuna Dimexi tooteid müüakse aastas üle 430 000 eksemplari, võimaldab see jäätmekogust oluliselt vähendada. Valime transpordiks lennuki asemel laeva.

2021.–2022. aasta eesmärgid

 • Selgitame klientidele eri pakendamisviiside (kilekotid, taaskasutatavad pappkastid, üksikpakendid) keskkonnakoormust.
 • Uurime pakkematerjalide alternatiive ja võtame kasutusele keskkonda vähem koormavad lahendused, kui leidub toimivaid lahendusi.
 • Vaatleme praeguse logistika tekitatavat keskkonnakoormust, võimalusi kasutada ökoloogilisemaid variante ja vajadust logistika süsinikdioksiidi kompenseerimiseks.