Dimexi Logo

Dimexi logo põhivariant on Dimexi logo Nega, mida püüame kasutada alati tumedal taustal. Logo alla võib teha loetavuse parandamiseks kerge varju või randi. Efekt peab siiski kuuluma taustaga visuaalselt kokku ega tohi nii palju esile tungida, et varjutaks logo.
> Laadi logofailid alla

Dimexi logo heledal taustal
Kui Dimexi logo tuleb paigutada heledale taustale, millelt põhivariant hästi ei eristu, tuleb kasutada musta teksti ja mustade triipudega varianti.
> Laadi logofailid alla

Dimexi logo mustal taustal
Seda varianti kasutatakse vaid erandjuhul, kui põhivariandi ja heledale taustale paigutatava variandi kasutamine ei ole võimalik (nt probleemid eristuvusega).
> Laadi logofailid alla

PDF-faile kasutatakse trükiväljaannetes ja kõrgkvaliteetseks printimiseks. Neid originaale saab ilma kvaliteeti rikkumata suurendada või vähendada. PNG-faile kasutatakse digimeedias ja kontoritarkvaras. Neid originaale tohib vähendada, aga mitte suurendada.

Kaupluste väljapanekud

Kõik korras teie kauplus? Kui nii ei, saatke meile e-kiri aadressil dimex@dimex.fi või helistage numbril +358 40 300 4520. Kaupluste väljapanekute lihtsustamiseks oleme teinud hinnasiltide ja reklaamide põhju ning plakateid, mida saate kasutada.