Om Dimex

Det ledande

finländska

arbetsklädmärket

Dimex Ab är ett år 1982 grundat finländskt företag, som designar, låter tillverka och säljer arbetskläder. Dimex finns Leppävirta i norra Savolax, därifrån vi tillhandhåller världens bästa kläder åt arbetstagare inom branscher som transport, bygg, schaktning, industrifastighetsunderhåll, logistik, landskapsarkitektur och VVVE-teknik.

Vår produktdesign, mönsterritning, mönstersömnad och kundtjänst sköts alltjämt i Leppävirta. Vi är det ledande finländska arbetsklädmärket och levererar årligen över 450 000 klädesplagg i Finland och Europa.

Vi är uppriktigt och öppet sådana som vi är. Vi drar oss inte för att erkänna misstag och tar inte oss själva onödigt allvarsamt. Humorn finns alltid med och vi kan också skratta åt oss själva.

Här på Dimex tycker vi om att få saker och ting gjorda utan onödigt besserwissande. Vi säger rakt på sak som det är och är stolta över vår kompetens. 

På arbetsplatserna vet man bättre

Dimex har som utgångspunkt att göra kläder, som verkligen fungerar på arbetsplatserna. Vi anser att de som använder kläderna är de enda riktigt sakkunniga att säga hurudant ett bra klädesplagg är. Kanske det är därför som vi ända sedan företagets start haft en exceptionellt nära relation till våra kunder.

Vi undersöker fortlöpande hur nöjda man är med våra produkter och reagerar omedelbart på förändringar. Om vi stöter på problem löser vi dem utan dröjsmål och onödigt stötande och blötande. Uppstår det fel lyfter vi upp händerna och drar lärdom av det.

Rejäl arbetsgivare

och ett inspirerande

arbetsgäng

Dimex sysselsätter över 25 personer och tack vare arbetsgruppens kompakta storlek kan vi hålla hierarkierna låga och diskussionen öppen. Vår målsättning är att vara en rejäl arbetsgivare. För oss betyder det icke-diskriminering, flexibilitet, bra ledarskap, arbetsrelevans, relevant lönesättning samt uppskattande förhållningssätt till de anställda.

Vi undersöker årligen arbetstagarnas arbetsnöjdhet och välbefinnande. Vår personalpanel tar omedelbart tag i eventuella problem.

Arbetsnöjdhet

Vi genomför årligen en enkät om arbetsvälbefinnandet, som speglar hur nöjda man är med arbetsuppgifterna. Om medeltalet i svaren är lägre än 3,6 (på skalan 1-4) ingriper vi och gör ändringar.

Personalpanel

Till Dimex personalpanel hör förutom vd:n tre anställda som representerar olika verksamhetsfunktioner inom företaget. Då panelen träffas behandlas Dimex ärenden omfattande, utan att sluta ut några ämnen. Viktiga ämnesområden är bland annat lokala avtal, arbetarskydd, gemensamma spelregler, rekreationsverksamhet, arbetsergonomi, arbetstrivsel, arbetsarrangemang och företagskultur. För oss är det viktigt att de anställda kan delta i beslutsfattande.

Icke-diskriminering

Fastän Dimex-humorn ibland kan vara grov, godkänner vi inte diskriminering i någon som helst form. På Dimex är religion, sexualitet, ålder, kön eller härkomst inga skäl för diskriminering, och inte heller för favorisering. 

Flexibilitet och balans i arbetslivet

Arbetet får inte vara hela livet. Vi lyssnar till våra anställda och är flexibla så gott vi kan i livets olika skeden. Arbetet och livet utanför arbetet måste hållas i balans.

Satsning på ledararbetet

En just arbetsmiljö börjar med rättvisa ledare. Hos oss är de närvarande i arbetstagarnas liv och intresserade av vardagen på arbetsplatsen. På Dimex utvecklas ledararbetet fortlöpande och ges tillräckligt med tid.

Arbetets innehåll och betydelse

Arbetets relevans är mycket viktig för att man skall orka. Vi hjälper våra arbetstagare att hitta sin egen roll på Dimex, definiera sina egna mål samt att tala om, vilka förväntningar de har på arbetsgivaren. På det sättet kan vi tillsammans främja arbetstagarnas målsättningar. Vi ger tillräcklig feedback och möjliggör kontinuerligt lärande samt utveckling i jobbet.

Lön enligt uppgift

För utfört arbete skall man alltid få skälig ersättning i enligt med arbetsuppgifternas kravnivå. Vi diskuterar lönen med regelbundna mellanrum, i synnerhet då arbetstagarens kompetens utvecklas. På Dimex kommer lönen i tid och korrekt.

Respektfullt beteende och regelefterlevnad

Vi har som utgångspunkt att man behandlar sina arbetskamrater väl. Hos oss är alla, oberoende av titel, skyldiga att utveckla sina arbetsgemenskapsfärdigheter. De regler vi tillsammans kommit överens om håller vi fast vid.

Mera att göra,

men på egna

villkor

Företaget grundades ursprungligen som Leppävirran Kuljettajapukine Oy av Mikko Grön och Timo Krogerus. Den sistnämndas bror Jukka tog tillsammans med sin hustru Sirkka över ledarskapet efter att företaget på 1990-talet bytt namn till Dimex. Nuförtiden är det den finländska private equity-investeraren Sentica som är huvudägare. 

Varifrån

kommer

namnet Dimex?

Företaget hette ursprungligen Leppävirran Kuljettajapukine. Det kändes aningen svårt för en firma ute efter export, så man beslöt att ändra namnet.

Dåvarande verkställande direktören Jukka deltog i en marknadsföringsutbildning, där det berättades att ett fungerande varumärke har fem bokstäver, varav den sista är ett x. På 1990-talet var det också modernt att låta dynamiskt och kärnfullt. En bekant dam i reklambranschen råkade lämpligt komma på besök och medan man drack kaffe föddes namnet Dimex.

Så vad betyder Dimex således egentligen? Det vet bara de som deltog i kaffestunden. För oss andra är det synonymt med världens bästa arbetskläder.

Dimexstammen

Alla företag har för vana att påstå att deras kunder är de bästa. Men de har tamejfan inte träffat vår Dimexstam!! De som använder våra kläder är en ras för sig, deras attityd till arbetet och livet är helt enkelt formidabe! För att inte säga humoristiska!

Om ni inte tror, så se själva. Dimex-stamfränderna delar helt galna bilder och berättelser i sina SoMe-kanaler. Vi rekommenderar varmt att följa med hashtag #dimex och #dimexworkwear. Ni blir inte besvikna!

Samtidigt lönar det sig att ta uppföljning på Dimex egna SoMe-kanaler. Där bjuds på både lite sakligt och mycket osakligt, men allt som allt är det ett mycket underhållande innehåll.