NO BULLSH*T

Det ledande

finländska

arbetsklädmärket

Dimex Ab är ett år 1982 grundat finländskt företag, som designar, låter tillverka och säljer arbetskläder. Dimex finns Leppävirta i norra Savolax, därifrån vi redan i andra generationen tillhandhåller världens bästa kläder åt arbetstagare inom branscher som transport, bygg, schaktning, industrifastighetsunderhåll, logistik, landskapsarkitektur och VVVE-teknik.

Vår produktdesign, mönsterritning, mönstersömnad och kundtjänst sköts alltjämt i Leppävirta. Vi är det ledande finländska arbetsklädmärket och levererar årligen över 430 000 klädesplagg i Finland och Europa. Tidningen Kauppalehti valde år 2019 Dimex Ab till årets företag.

Inget mer sk*ttramsande

Dimex-attityden kan sammanfattas i orden No Bullsh*t. Vi är uppriktigt och öppet sådana som vi är. Vi drar oss inte för att erkänna misstag och tar inte oss själva onödigt allvarsamt. Humorn finns alltid med och vi kan också skratta åt oss själva.

Här på Dimex tycker vi om att få saker och ting gjorda utan onödigt besserwissande. Vi säger rakt på sak som det är och är stolta över vår kompetens. När man skalar bort allt onödigt är det sist och slutligen bara fråga om att byxorna inte spänner i rumpan. No Bullsh*t!

På arbetsplatserna vet man bättre

Dimex har som utgångspunkt att göra kläder, som verkligen fungerar på arbetsplatserna. Vi anser att de som använder kläderna är de enda riktigt sakkunniga att säga hurudant ett bra klädesplagg är. Kanske det är därför som vi ända sedan företagets start haft en exceptionellt nära relation till våra kunder.

Vi undersöker fortlöpande hur nöjda man är med våra produkter och reagerar omedelbart på förändringar. Om vi stöter på problem löser vi dem utan dröjsmål och onödigt stötande och blötande. Uppstår det fel lyfter vi upp händerna och drar lärdom av det.

Rejäl arbetsgivare

och ett inspirerande

arbetsgäng

Dimex sysselsätter ca 20 personer och med ett så kompakt arbetsgäng kan vi hålla hierarkierna låga och diskussionen öppen. Vår målsättning är att vara en rejäl arbetsgivare. För oss betyder det icke-diskriminering, flexibilitet, bra ledarskap, arbetsrelevans, relevant lönesättning samt uppskattande förhållningssätt till de anställda.

Vi undersöker årligen arbetstagarnas arbetsnöjdhet och välbefinnande. Vår personalpanel tar omedelbart tag i eventuella problem.

Vårt tema för välbefinnandet på jobbet är år 2021 mental belastning.

Arbetsnöjdhet

Vi genomför årligen en enkät om arbetsvälbefinnandet, som speglar hur nöjda man är med arbetsuppgifterna. Om medeltalet i svaren är lägre än 3,6 (på skalan 1-4) ingriper vi och gör ändringar.

Personalpanel

Till Dimex personalpanel hör förutom vd:n tre anställda som representerar olika verksamhetsfunktioner inom företaget. Då panelen träffas behandlas Dimex ärenden omfattande, utan att sluta ut några ämnen. Viktiga ämnesområden är bland annat lokala avtal, arbetarskydd, gemensamma spelregler, rekreationsverksamhet, arbetsergonomi, arbetstrivsel, arbetsarrangemang och företagskultur. För oss är det viktigt att de anställda kan delta i beslutsfattande.

Icke-diskriminering

Fastän Dimex-humorn ibland kan vara grov, godkänner vi inte diskriminering i någon som helst form. På Dimex är religion, sexualitet, ålder, kön eller härkomst inga skäl för diskriminering, och inte heller för favorisering. Vi tar itu med missförhållanden med låg tröskel. Tröskeln att gripa tag i missförhållanden är låg.

Flexibilitet och balans i arbetslivet

Arbetet får inte vara hela livet. Vi lyssnar till våra anställda och är flexibla så gott vi kan i livets olika skeden. Arbetet och livet utanför arbetet måste hållas i balans.

Satsning på ledararbetet

En just arbetsmiljö börjar med rättvisa ledare. Hos oss är de närvarande i arbetstagarnas liv och intresserade av vardagen på arbetsplatsen. På Dimex utvecklas ledararbetet fortlöpande och ges tillräckligt med tid.

Arbetets innehåll och betydelse

Arbetets relevans är mycket viktig för att man skall orka. Vi hjälper våra arbetstagare att hitta sin egen roll på Dimex, definiera sina egna mål samt att tala om, vilka förväntningar de har på arbetsgivaren. På det sättet kan vi tillsammans främja arbetstagarnas målsättningar. Vi ger tillräcklig feedback och möjliggör kontinuerligt lärande samt utveckling i jobbet.

Lön enligt uppgift

För utfört arbete skall man alltid få skälig ersättning i enligt med arbetsuppgifternas kravnivå. Vi diskuterar lönen med regelbundna mellanrum, i synnerhet då arbetstagarens kompetens utvecklas. På Dimex kommer lönen i tid och korrekt.

Respektfullt beteende och regelefterlevnad

Vi har som utgångspunkt att man behandlar sina arbetskamrater väl. Hos oss är alla, oberoende av titel, skyldiga att utveckla sina arbetsgemenskapsfärdigheter. De regler vi tillsammans kommit överens om håller vi fast vid.

Vad vi gjorde år 2020

Vi utvecklade kraftfullt organiseringen av arbetet och arbetsprocesserna på basen av feedback från arbetstagarna. Vi lyckades höja medeltalet på arbetsnöjdheten.

Vad vi inte lyckades med år 2020

Den mentala arbetsbelastningen skapade utmaningar.

Målsättningarna för år 2021 och framtiden

 • Vi behandlar den mentala arbetsbelastningen i utvecklingsdiskussionerna och förbättrar förståelsen.
 • Vi erbjuder hjälp med organiseringen av det egna arbetet.
 • Vi fortsätter att utveckla arbetsprocesserna så att det skulle vara klarare och redigare att jobba på Dimex.
 • Hela personalen får ta del av personalpanelens protokoll.
 • Vi höjer vitsordet på arbetsnöjdhetsenkätens alla delområden till gott eller berömligt. För närvarande är vitsorden på den mentala belastningens alla områden klart under målsättningen.

Mera att göra,

men på egna

villkor

Företaget grundades ursprungligen som Leppävirran Kuljettajapukine Oy av Mikko Grön och Timo Krogerus. Den sistnämndas bror Jukka tog tillsammans med sin hustru Sirkka över ledarskapet efter att företaget på 1990-talet bytt namn till Dimex. Nuförtiden är det den finländska private equity-investeraren Sentica som är huvudägare. Krogerusfamiljens Riitta och Tuire samt Petteri Tirkkonen är betydande minoritetsägare och arbetar i företagets ledning. Trion är känd som de tre musketörerna, det vill säga som broms, gas och koppling.

Våra skatter betalar vi i Finland. Hos oss är det inte kapitalet som styr utan minoritetsägarna Pete, Tuire och Riitta är med i den dagliga verksamheten.

Vi har stadigt vuxit, men på egna villkor. Vi är inte ute efter snabbvinster, utan vill vara en långvarig partner för återförsäljare samt leverantörer, med vilka det är trevligt och lukrativt att samarbeta. Vi utvecklar fortlöpande vår verksamhet för vi vill växa hållbart och hela tiden vara snäppet bättre än året innan.

Vad vi gjorde år 2020

 • Vi uppdaterade vår återförsäljarstandard och gick igenom hela fältet. Vi såg till att det på respektive område finns möjligheter att öka försäljningen, att avhämtningsförsäljningen är tillräckligt stor, att produkterna är framlagda Dimex-enligt, att lagerhållningen betjänar slutkunden samt att det på området finns en butik, dit det är lätt att hänvisa kunder.

Vad vi inte lyckades med år 2020

 • 2020 var inget tillväxtår, fastän engångsfiltren sålde bra. De tunga arbetskläderna led av osäkerheten i ekonomin och på arbetsplatserna, men några marknadsandelar förlorade vi inte.

Målsättningarna för år 2021

 • Vi skaffar en ny återförsäljare för att svara mot det växande kapacitetstillväxtbehovet. Strävan är att hitta en partner, med vilken samarbetet kan pågå i flera år.
 • Vi stöder återförsäljarna och ser till att försäljningen motsvarar Dimex standard.
 • Vi lyfter varumärkesåtagandena till 2019 års nivå.

Målsättningarna för framtiden

 • Vi ökar samverkan och berättar mera om Dimex ansvarsfullhet.
 • Vi samlar feedback från leverantörer och underleverantörer. Vi överväger användning av en utomstående auditering.
 • Vi fördjupar våra partnerskap och höjer våra partners kundnöjdhet till åtminstone nivån 3,5 (på skalan 1-4).
 • Vi börjar diskutera också nöjdhet på kundträffarna.
 • Vi rapporterar vårt skattefotavtryck.

Varifrån

kommer

namnet Dimex?

Företaget hette ursprungligen Leppävirran Kuljettajapukine. Det kändes aningen svårt för en firma ute efter export, så man beslöt att ändra namnet.

Dåvarande verkställande direktören Jukka deltog i en marknadsföringsutbildning, där det berättades att ett fungerande varumärke har fem bokstäver, varav den sista är ett x. På 1990-talet var det också modernt att låta dynamiskt och kärnfullt. En bekant dam i reklambranschen råkade lämpligt komma på besök och medan man drack kaffe föddes namnet Dimex.

Så vad betyder Dimex således egentligen? Det vet bara de som deltog i kaffestunden. För oss andra är det synonymt med världens bästa arbetskläder.

Dimexstammen

#dimexheimo

Alla företag har för vana att påstå att deras kunder är de bästa. Men de har tamejfan inte träffat vår Dimexstam!! De som använder våra kläder är en ras för sig, deras attityd till arbetet och livet är helt enkelt ***vetes formidabe! För att inte säga humoristiska!

Om ni inte tror, så se själva. Dimex-stamfränderna delar helt galna bilder och berättelser i sina SoMe-kanaler. Vi rekommenderar varmt att följa med hashtag #dimex och #dimexworkwear. Ni blir inte besvikna!

Samtidigt lönar det sig att ta uppföljning på Dimex egna SoMe-kanaler. Där bjuds på både lite sakligt och mycket osakligt, men allt som allt är det ett mycket underhållande innehåll.