Certifierat skydd och certifierad kvalitet

Certifierade kläder är nödvändiga i många arbetsuppgifter eftersom deras skydds- och varselegenskaper tryggar användarnas hälsa och liv. Därför genomgår de certifierade kläderna en mångfacetterad process, i vilken materialen bör klara stränga kvalitetskrav.

Ytterligare uppgifter om våra kläders standarder tillhandahålls av vår försäljning.

Våra produkter uppfyller kraven i följande skydds- och kvalitetsstandarder, för vilka kläderna beviljats certifikat:

 • EN 20471:2013  Skyddskläder med god synbarhet (varselklädsel) för yrkesbruk
 • EN 1149-5  Skyddsklädsel, elektrostatiska egenskaper, material- och modellkrav
 • EN 1149-5  Skyddsklädsel, elektrostatiska egenskaper, material- och modellkrav
 • EN ISO 11612  Skyddsklädsel mot värme och brand
 • EN ISO 11611  Skyddsklädsel för svetsning och likartat arbete
 • EN 13034  Typ 6 skyddskläder mot kemikalier i vätskeform
 • EN 343  Klädsel som skyddar mot regn
 • EN 342  Hela dräkter och plagg till skydd mot kyla
 • IEC 61482-2:2009  Kläder för skydd mot termiska risker orsakade av ljusbågar

Standarden för varningsklädsel, EN 471 har ersatts med den nya standarden EN ISO 20471 räknat från den 30.9.2013. Det kan finnas plagg i enlighet med både standard EN 471 och den nya standarden EN ISO 29471 i handeln och i användning.

Exempel på certifiering av skyddskläder (ytterst synlig klädsel EN ISO 20471)

 1. Certifiering av tyget: materialleverantören certifierar tyget, materialet bör klara EN-standard (hållbart i månader).
 2. Kontrastfärgtest: görs ifall man vill ha mörk färg på skyddsplagget på ställen, som smutsas, såsom famnen. Färgskiftningar får inte finnas. Det här förorsakar problem i de flesta material, varför plagget måste göras enfärgat, såsom gult.
 3. Produktdesign: det bör finnas en viss mängd reflekterande och fluorescerande / high visibility -tyg på bestämda platser. Det bör till exempel finnas lika mycket reflekterande tyg baktill och framtill på plagget, även om tio procents kast tillåts. I alla produkter är det inte möjligt att förverkliga bestämningarna, varför det till exempel inte går att tillverka byxor av klass tre. Det reflekterande materialet bör var certifierat och det bör appliceras på bestämt sätt (till exempel gå runt kroppen så att en lucka på endast fem centimeter är tillåten).
 4. Certifiering av plagget: plagget typgranskas och certifikatet beviljas av SGS Fimko Ltd, anmält organ nr 0598 (håller i månader).
 5. Produktion

I standarden för ytterst synlig klädsel finns tre klasser, av vilka den högsta, det vill säga klass tre tillämpas vid bland annat trafikdirigering. Klass två är den som oftast krävs. På en del byggarbetsplatser krävs att synligheten finns upptill på plagget. På övre delen av Dimex arbetskläder finns vanligen synlighet av klass två och nedtill av klass ett, vilket gör att plagget vad varselegenskaperna beträffar är av klass tre.

Med certifikaten anges maximiantalet tvättgånger, som produkten testats klara utan att förlora sina egenskaper. I användningen skall man ändå använda sunt bondförnuft. Om den reflekterande ytan blivit bestående nedsmutsad är produkten inte längre certifieringsenlig fastän tvättgånger skulle finnas kvar.

Värmeskyddsklädesstandard (EN ISO 11611, EN ISO 11612) eller brandskydd

Brandskyddet gör tyget självsläckande, varvid tyget kväver gnistor. Det betyder ändå inte att tyget skulle vara helt obrännbart. Det kan bli hål eller missfärgning också på ett eldfast tyg.

Brandskyddet kan förverkligas på tre sätt: med efterbehandling, genom att blöta tyget eller med inherent-teknik. Efterbehandlingen görs kemiskt till exempel genom att spruta brandskyddsvätska på tyget. Med den här metoden håller brandskyddet sämst och det kan tvättas bort. I Dimex tyger används därför blötläggning samt inherent-teknik. I vartdera fallet finns skyddet ”av naturen” i fibrerna. Brandskyddet kan inte tvättas bort från kläder, som behandlats med någon av dessa tekniker.