Tuotanto

Perseily ei

kiinnosta

On turha väittää, että vaateteollisuus olisi ongelmatonta. Aikanaan paikallisesta vaatteiden valmistuksesta on muodostunut globaali teollisuudenala. Rakennemuutoksen myötä Suomessa ei enää kouluteta sarjaompelijoita, eikä ompelijan työ ei houkuttele suomalaisia nuoria. Suomalainen sarjatuotanto ei ole hinnaltaan kilpailukykyistä eli kuluttajat eivät ole valmiita maksamaan kalliimpaa hintaa tuotteesta, joka on kokonaan Suomessa valmistettu.

Kaikkien työvaatetuottajien, myös Dimexin vaatteiden materiaalit hankitaan kansainvälisiltä markkinoilta ja vaatteiden ompelu tapahtuu muualla kuin Suomessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että perseilisimme ihmisten kustannuksella.

Kumppaneiden

valinta

ja kohtelu

Dimex on kansainvälisiin suuryrityksiin verrattuna pieni yritys. Me toimimme reilusti ja varmistamme näin, että kumppanuutemme jatkuvat pitkään. Siksi vaatteitamme ei valmisteta halvimmissa ompelulaitoksissa, emmekä ravistele viimeistä senttiä ompelijoiden taskuista.

Emme paina massalla tai etsi halvinta hintaa, vaan toimivinta kokonaisuutta. Pyrimme aina solmimaan pitkäaikaisia ja molempia hyödyttäviä yhteistyösopimuksia toimittajiemme kanssa. Uusien toimittajien valinta on pitkä prosessi, jossa testataan laadun ja toimituskyvyn myös kumppaneiden vastuullisuutta. Neuvotteluiden aikana sovitaan yhteiset pelisäännöt, joista pidetään tarkasti kiinni.

Meidän kanssamme on helppo tulla toimeen. Ehkäpä siksi myös yhteistyö kansainvälisten kumppaneidemme kanssa on hyvin keskustelevaa. Tähtäimessä on tilanne, jossa molempien on vaivatonta toimia tehokkaasti, mutta reilusti.

Hankintaketjun

vastuullisuus

ja läpinäkyvyys

Vaateteollisuuden hankintaketjut ovat usein pitkiä ja vaikeasti hahmotettavia. Meillekin tulee ajoittain kysymyksiä, jotka koskevat Dimexien valmistusmaita. Haluamme toimia mahdollisimman läpinäkyvästi, joten alla on muutamia vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

Miksi Dimexejä ommellaan ympäri maailmaa?
Palaute
Työvaatteiden, varsinkin sertifioitujen, valmistus on haastava prosessi, johon vain erikoistuneet ompelimot kykenevät. Työvaatteessa on valtavasti enemmän yksityiskohtia kuin muotivaatteessa. Etsimme jatkuvasti uusia ompelimoita, koska tarvitsemme kasvavaan tuotantoomme lisäkapasiteettia. Uusien kumppaneiden löytäminen on haastavaa, sillä haluamme varmistaa, että vaatteiden laatu ja työntekijöiden kohtelu täyttävät vaatimuksemme. Siksi tarvitsemme kumppaneita useista maista.
Toimenpide
Missä Dimexejä ommellaan?
Palaute
Dimexin tuotteiden päävalmistusmaat 2021 ovat Kiina, Latvia ja Viro. Myös Portugalista ja Valko-Venäjältä tulee dimexejä pienemmissä määrin. Dimexeistä 64 % tuotetaan Baltian alueella. Suurin tuotantomaamme on Viro, toivottavasti myös tulevaisuudessa. Rakennemuutoksen takia myös Virossa ompelimoiden määrä on laskeva, mutta haluamme pitää kiinni nykyisistä kumppaneistamme. Virossa vaatteita on mahdollista tuottaa seitsemässä viikossa Kaukoidän kuuden kuukauden sijaan.
Toimenpide
Miksi puhutte lähituotannosta, jos Dimexejä ei ommella Suomessa?
Palaute
Globaalissa vaatetuotannossa Eurooppa lasketaan lähituotannoksi. Viron lisäksi Dimexejä on ommeltu myös Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Latviassa ja Portugalissa. Lähituotanto on meille erittäin tärkeää, sillä se mahdollistaa tuotantosuunnittelun korjausliikkeet. Tuotantosuunnittelu tarkoittaa sitä, että ennustamme tilauksia tehdessä eri mallien ja kokojen menekkiä seuraavalla sesongilla. Nopean lähituotannon ansiosta pystymme reagoimaan nopeasti yllättäviin muutoksiin menekissä.
Toimenpide
Kuitenkin teette Dimexejä jossain Kiinassa?
Palaute
Kyllä, Dimexejä valmistetaan myös Kiinassa. Kiinassa on perinteisesti hyvin vahvaa osaamista työvaatteiden valmistamisessa. Olemme tehneet kiinalaisen kumppanimme kanssa toimivaa yhteistyötä jo 13 vuotta. Kiina ei kuulu nykyään enää vaatetuotannon halpamaihin, sillä logistiikkakustannukset mukaan luettuna hintataso on suunnilleen sama kuin Euroopassa. Kiinasta saamme kuitenkin kipeästi tarvittavaa työvaateompelukapasiteettia, jota on vaikea löytää Euroopasta. Kiinassa tuotetaan 34 % Dimexin vaatteista. Toimimme Kiinassa samojen periaatteiden mukaisesti, kuin muissakin maissa.
Toimenpide

Mitä teimme vuonna 2020

 • Kävimme läpi hankintaketjun prosessit ja teimme pelisuunnitelman tulevaisuudelle.

Mikä ei mennyt putkeen vuonna 2020

 • Koronan takia emme voineet vierailla toimittajien luona. Toimittajavierailut järjestettiin Teamsin avulla.

Vuoden 2021 tavoitteet

 • Käymme Dimexin päivitetyn ja tarkistetun eettisen ohjeiston, Code of Conductin, läpi kaikkien merkittävien toimittajien kanssa ja allekirjoitamme sen yhdessä uudelleen.
 • Kartoitamme materiaalien valmistajien ympäristösertifikaatit.
 • Teemme tuotantomaista maariskikartoituksen ja määrittelemme toimenpiteet, joilla hallita ja seurata riskejä.
 • Teemme vuosisuunnitelmat toimittajavierailuille ja toteutamme suunnitelman, kun saa taas matkustaa.
 • Teemme itsearviointilomakkeet uusille toimittajille ja luomme paremmat mahdollisuudet palautteen antamiseen.
 • Vierailemme tehtailla ja vaadimme toimittajilta raaka-aineiden alkuperän raportointia.
 • Vierailemme uusissa tuotantopaikoissa ennen yhteistyön alkua.

Tulevaisuuden tavoitteet

 • Lisäämme läpinäkyvyyttä.
 • Teemme säännöllisesti toimittajavierailuita ompelutehtaisiin ja suurimpien toimittajien luo ja selvitämme toiminnan vastuullisuutta kysymyspatteriston avulla.

Toimittajavierailut

Pyrimme vierailemaan toimittajiemme luona varmistaaksemme henkilökohtaisesti yhteisten pelisääntöjen noudattamisen. Koronan takia meillä ei ole ollut mahdollista tehdä fyysisiä vierailuita vuosina 2020 ja 2021. Toimittajavierailut on järjestetty koronan aikana Teamsin avulla.

Code of Conduct

Dimexin uusi eettinen ohjeistus on eritelty Code of Conduct -liitteessä, johon voit tutustua täällä. Code of Conduct käydään läpi ja allekirjoitetaan kaikkien merkittävien toimittajien kanssa.