NO BULLSH*T

Juhtiv Soome

tööriiete

kaubamärk

Dimex Oy on 1982. aastal asutatud Soome ettevõte, mis disainib, toodab ja müüb tööriideid. Dimexi asukoht on Põhja-Savos Leppävirtas, kus valmistame juba teist põlve maailma parimaid riideid transpordi, ehituse, tööstuse, põllumajanduse, logistika, haljastustööde ja KVVE-tehnika spetsialistidele.

Dimexi tootearendus, modelleerimine, näidiste valmistamine ja klienditeenindus asuvad endiselt Leppävirtas. Oleme juhtiv Soome tööriiete kaubamärk, kes tarnib igal aastal rohkem kui 430 000 riideeset nii Soome kui ka mujale Euroopasse. Kauppalehti valis 2019. aastal Dimex Oy aasta ettevõtteks.

Lõpp niisama jahumisele

Dimexi suhtumise võib võtta kokku sõnades „No Bullsh*t“. Me oleme ehedalt ja avatult just sellised, nagu oleme. Me ei karda tunnistada oma vigu ja me ei võta end kunagi liiga tõsiselt. Hea nali käib meiega alati kaasas ja oskame teha nalja ka enda üle.

Meil on tavaks asjad korda ajada ilma tarbetu eneseupitamiseta. Ütleme asjad otse välja ja oleme uhked selle üle, mida oskame. Kui kõik üleliigne välja jätta, siis tegelikult on ju küsimus selles, kas püksid tagumikust pigistavad. No Bullsh*t!

Ehitusplatsil teatakse paremini

Dimexi eesmärk on toota riideid, mis sobivad ehitusplatsile. Meie meelest on tööriiete tegelikud kasutajad ainsad õiged eksperdid, kes ütlevad, milline on hea tööriietus. Ilmselt seepärast on meil ettevõtte algusaegadest peale klientidega erakordselt lähedased suhted.

Uurime pidevalt, kas kliendid on meie toodetega rahul ja reageerime kohe võimalikele muudatusvajadustele. Kui tekib probleeme, lahendame need viivituste ja asjatute vaidlusteta. Vigade ilmnemisel tunnistame neid ja teeme vajalikud järeldused.

Tubli tööandja

ja innustav

töökollektiiv

Dimex annab tööd ligi 20 inimesele ja tänu kompaktsele meeskonnale suudame hoida hierarhia väikese ning arutelu avatuna. Meie eesmärk on olla aus tööandja. Ausus tähendab meie jaoks võrdset kohtlemist, paindlikkust, head juhtimistööd, töö olulisust, konkurentsivõimelist palka ja lugupidavat käitumist.

Uurime igal aastal töötajate rahulolu ja heaolu ning personalitöötajad sekkuvad viivitamata võimalikesse probleemidesse.

  1. aastal on Dimexi töörahulolu teemaks vaimne koormus.

Töörahulolu

Teeme kord aastas tööheaolu küsitluse, et uurida töötajate rahulolu tööga. Kui vastuste keskmine väärtus on väiksem kui 3,6 (skaalal 1–4), siis analüüsitakse probleeme ja tehakse parandusi.

Personalitöörühm

Dimexi neljaliikmelisse personalitöörühma kuuluvad peale tegevdirektori ka kolm töötajat eri tegevusaladelt. Töörühma koosolekutel käsitletakse Dimexi teemasid laiemalt, ühtegi teemat ei välistata. Olulised teemavaldkonnad on muu hulgas ettevõttesisesed lepingud, töökaitse, ühised mängureeglid, puhkus, tööergonoomia, tööga rahulolu, töökorraldus ja ettevõtluskultuur. Meie jaoks on oluline, et töötajad saaksid osaleda otsuste tegemisel.

Võrdne kohtlemine

Kuigi Dimexi huumor võib vahel olla jämedakoeline, ei diskrimineeri me kedagi ühelgi moel. Dimexis ei ole usutunnistus, seksuaalsus, vanus, sugu ega päritolu aluseks ei diskrimineerimisele ega ka soosivamale suhtumisele. Sekkume kõigisse probleemidesse juba eos.

Paindlikkus ja tööelu tasakaal

Töö ei ole kunagi kogu elu. Kuulame avatult kõiki Dimexi töötajaid ja püüame olla paindlikud elu kõigis olukordades. Töö- ja eraelu peavad püsima tasakaalus.

Edendame juhtimistööd

Aus töökeskkond saab alguse ausatest juhtidest. Meie juhid huvituvad pidevalt töötajate tööelu argipäevast ja võimalikest muredest. Dimexi juhtimistööd arendatakse pidevalt ja selleks varutakse piisavalt aega.

Töö sisu ja tähendus

Teadmine töö olulisusest on toimetuleku seisukohast eriti tähtis. Aitame kõigil töötajatel leida oma rolli Dimexis, määrata kindlaks personaalsed eesmärgid ja selgitada ootusi tööandja suhtes. Nii saame koos edendada töötajate eesmärke. Anname piisavalt tagasisidet ning võimaldame pidevat õppimist ja töös arenemist.

Tööle vääriline palk

Tehtud töö eest peab alati saama tööülesannete nõudlikkusele vastavat tasu. Arutame palgateemat regulaarselt, eriti pärast seda, kui töötaja on oma kvalifikatsiooni täiendanud. Dimex maksab palka õigel ajal ning õiglaselt.

Lugupidav käitumine ja reeglite järgimine

Meie eesmärk on kohelda töökaaslasi hästi. Kõik meie töötajad on olenemata ametikohast kohustatud arendama oma töökollektiivis toimimise oskusi. Ühiselt kokkulepitud reeglitest peetakse kinni.

Mida tegime 2021. aastal?

  • Personali vestlusring tegutses tõhusalt ja kohtumistel käsitletud teemadest teavitati töötajaid avatud meelel. Personali vestlusringi loodetakse jätkata.
  • Hoolimata koroonast ja kaugtööst andsid Dimexi töötajad hea meeskonnavaimu kohta palju positiivset tagasisidet.

Mis ei läinud 2021. aastal hästi?

  • Töörahuloluküsitluse keskmine tulemus jäi loodetust allapoole. Pandeemia tekitatud raskused andsid kogu aasta tööle oma värvingu. Suutsime kaugtööd hästi korraldada, aga kollektiiv ja läbikäimine kannatasid, sest me ei saanud koos olla.

2022. aasta ja tuleviku eesmärgid

  • Ajakohastame ja täpsustame Dimexi töötajate ametikirjeldusi, et töörahu kestaks ka muutuvas maailmas.
  • Värbame Dimexi suureneva tööjõuvajaduse tõttu palju inimesi. (Kui sõrmed sügelevad sama palju kui meil, võite esitada vabas vormis avalduse aadressil.

Tegemisi lisandub,

kuid sobivas

tempos

Algse ettevõtte Leppävirran Kuljettajapukine Oy asutasid Mikko Grön ja Timo Krogerus, kelle vend Jukka asus ettevõtet koos oma naise Sirkkaga juhtima 1990. aastatel, kui uueks nimeks sai Dimex. Täna on ettevõtte peamine omanik Soome erakapitaliinvestor Sentica. Krogeruse perekonnast Riitta ja Tuire ning Petteri Tirkkonen on olulised vähemusaktsionärid ja töötavad igapäevaselt ettevõtte juhtimises. Kolmik on tuntud ka kolme musketärina või siis hüüdnimedega Pidur, Gaas ja Sidur.

Leppävirta ettevõttena tasume kõik oma maksud Soomes. Meil ei loe omandiosa, ka omanikud, Pete, Tuire ja Riitta osalevad ettevõtte igapäevases tegevuses.

Oleme pidevalt kasvanud, kuid teinud seda alati sobivas tempos. Me ei otsi kiiret kasumit, vaid soovime olla edasimüüjatele ja tarnijatele pikaajaline partner, kellega on tore ja kasulik koostööd teha. Arendame oma tegevust pidevalt, sest soovime kestlikult kasvada ning olla alati pisut paremad kui eelmisel aastal.

Mida tegime 2021. aastal?

  • Kindlustasime oma seisundit praeguste edasimüüjate juures. Edasimüügi osakaal kasvas ettevõtte müügiga võrreldes. 2021. aasta kasvust tuli 100% edasimüügist.

Mis ei läinud 2021. aastal hästi?

  • Käibe eesmärgi saavutamisest jäi mitusada eurot puudu. Eesmärk oli jõuda 2019. aastaga samade arvudeni. Kuigi see ei õnnestunud, oleme raskete aegade saavutuste üle ikka paganama uhked!

2022. aasta eesmärgid

  • Investeerime endiselt edasimüüki.
  • Suurendame senisega võrreldes kaubamärgi üleriigilist nähtavust. Investeerime eriliselt ka Dimexi tuntuse suurendamisse pealinnapiirkonnas.

Kust pärineb

nimi

Dimex?

Meie ettevõtte nimi oli algul Leppävirran Kuljettajapukine Oy, mis tundus rahvusvahelist eksporti alustavale ettevõttele pisut keerukas. Seepärast otsustati nime vahetada.

Toonane tegevjuht Jukka käis turunduskoolitusel, kus selgitati, et ühel heal kaubamärgil on viis tähte ja lõpus x-täht. 1990. aastatel oli ka üldine suundumus, et nimi oleks uuenduslik ja tabav. Külas juhtus olema tuttav reklaamiguru ja kohvilaua taga sündiski nimi Dimex.

Mida Dimex tegelikult tähendab? Seda teavad vaid tolles kohvilauas viibinud inimesed. Kõigile teistele on see maailma parimate tööriiete sünonüüm.

#dimexheimo

Iga ettevõte peab oma kliente kõige paremaks. Kuid ilmselt ei ole nad kohtunud Dimexi fännidega! Meie rõivaste kasutajad on täiesti omaette liigist, kes suhtuvad oma töösse ja ellu väga positiivselt. Rääkimata huumorisoonest.

Kui te ei usu, eks vaadake ise. Dimexi fännid jagavad sotsiaalmeedia kanalites meeletuid pilte ja lugusid. Soovitame soojalt jälgida teemaviiteid #dimex ja #dimexworkwear. Te ei pea pettuma!

Lisaks soovitame jälgida Dimexi enda sotsiaalmeedia kanaleid. Pakume vähe asjakohast ja palju ebakohast, kuid vägagi meeleolukat sisu!