DIMEX ÄLYVAATE: CONSTRUCTION SITE SAFETY BOOSTED BY IOT -PROJEKTI

Dimex on mukana kaksi vuotta kestävässä “Construction site safety boosted by IoT” -projektissa, jonka tavoite on parantaa työturvallisuutta ja -hyvinvointia rakennusalalla hyödyntäen IoT-pohjaisia tietointensiivisiä ratkaisuja.

Projekti keskittyy mm. sensoriratkaisuihin älytyövaatteissa ja ennustavaan tekoälyanalytiikkaan. Projektissa ovat mukana myös Congrid, Sofor, Empower, Fira, iProtoXi, Lipa-Betoni, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Telinekataja.

Projektia rahoittaa Business Finland.