Mitä on tullut tehtyä?

Hieman perustietoa Dimexistä. Meitä dimexiläisiä on yhteensä 70, joista kolmasosa Leppävirralla ja loput Raplassa Virossa. Liikevaihtomme oli vuonna 2008 reilut 8 miljoonaa euroa. Myyntiä ja tuotantoa on sekä Suomessa että Virossa.

Sanoma ja olotila tahtoo välillä olla surullista ja negatiivista. Perusajatukseni kuitenkin on, että ilot ja surut kuuluvat elämään. Ne eletään. Ei muutako eteenpäin.

Viime vuoden loppupuolella aloimme ymmärtää, ettei nyt ole kysymys pienestä notkahduksesta taloudessa, vaan jostain vakavammasta. Ensimmäiseksi mieleeni tulivat jo aikaisemmin tehdyt työt, joilla olimme vahvistaneet Dimexiä. Nyt olisi uusien tekojen aika. 

Tälläkin kertaa lisäsimme heti myyntisuoritteiden määrää. Tuotannon sopeutimme myyntiin mm. irtisanomalla kaksi alihankintasopimusta Virossa. Täällä Leppävirralla ihmiset tekevät lyhennettyä työviikkoa. Toistaiseksi olemme onnistuneet toteuttamaan tämän mm. lomarahojen muuttamisella vapaiksi sekä viime vuonna saavutetun tulospalkkauksen vaihtamisen euroista lomapäiviksi. Omia, yrittäjien kuukausipalkkojamme, leikkasimme jo vuosi sitten. Lisäksi olemme hakemassa toimintojen tehostamiseen ulkopuolista apua. Tätä tarvitsemme uudistumiseen ja muutokseen. Meillä on ollut aina niin, että avun haku on voiman merkki, ei heikkouden. Tätä korostan myös työntekijöille.

Ihmiset kysyvät, milloin tilanne on ohi? Ovatko toimenpiteet riittäviä? Näihin vastaaminen on mahdotonta. Näkymät eteenpäin ovat epäselvät. Siitä olen varma, että maailma, varsinkin Suomi ja erityisesti Dimex, selviävät tästä. Me kaikki toivomme, että mahdollisimman pienillä vaurioilla.

Tässä ajassa tapahtuu suuria muutoksia yritysten toimintatavoissa. Tämä tulee vaikuttamaan meihin kaikkiin. Muutos on jatkuvaa ja se voimistuu. Niin tapahtui edelliselläkin kerralla. Ne pärjäävät parhaiten, jotka pystyvät muuttumaan.

On elettävä tätä päivää. Samalla on katsottava ja valmistauduttava tulevaisuuteen. Siellä on aina mahdollisuus. Menneisyydestä on otettava oppia.

Seuraavassa blogissa keskityn Suomi-Ruotsi -maaotteluun.

Terveisin,

Jukka Krogerus

PS. Kiitos runsaasta palautteesta. Toivon lisää.

jukka.krogerus@dimex.fi