Homman nimi on nyt Toimiva työvaate!

Homman nimi on nyt Toimiva työvaate!

 

Seitsemän vuotta sitten kesällä 2007, Dimex sai kylkeensä uuden sloganin.

Homman nimi oli silloin logo – muutos ja sloganiksi päätyi; ’Homman nimi’.

Brandin arvon kasvattaminen on useilla yrityksellä tavoitteena samaan aikaan tuloksellisen liiketoiminnan kanssa. Näin se on myös meillä.

Merkkiä ei heikennetä, vaaranneta eikä keksitä uudelleen inspiraation iskiessä.

Toimitaan niin, että se vahvistuu. Näin toimien brandin kasvava pääoma antaa liikkumavaraa markkinoiden muutoksissa joita on tälläkin toimialalla seitsemän viime vuoden aikana riittänyt. Tätä pääomaa tukevat suurimmalta osin asiakkaidemme meistä luomat mielikuvat. Yrityksen logo on yksi tärkeimmistä sen ilmentymistä joten sitä tulee kohdella sen vaatimalla arvokkuudella. Sillä luodaan identiteettiä Dimexille tarkoituksena sitouttaa asiakkaat yritykseen. Tämä pätee niin ostopäätösten tekijöihin kuin tuotteiden käyttäjiinkin.

Valtaosa tekemästämme päivittäisestä työstä pystytään nitomaan seuraavien määreiden ympärille: Toimivuus – turvallisuus – tyytyväisyys –  tyylikkyys.

Väitän, että edellä mainitut ominaisuudet ovat tärkeitä kaikille asiakkaille, vaikka elämmekin hyvin hinta-orientoituneessa taloustilanteessa. Asioiden tärkeysjärjestys toki voi muuttua lähes miksi tahansa vastaajasta riippuen. Meillä pinnalle nousi toimivuus joka kiteytti peruslupauksemme mainiosti jo aiemmassa sloganissamme;

’Toimiva työvaate’.

Markkina – ja kilpailutilannetta tutkiessamme päädyimme palaamaan siihen uudelleen. Sitä ei tarvinnut väkisin keksiä vaan tavallaan ympäri mennään ja yhteen tullaan. Välillä yritykset ensin ulkoistavat ja sitten sisäistävät. Me sisäistimme omaa olemustamme. Haluamme asiakkaiden kokevan tuotteemme toimivina heidän päivittäisissä töissään mielellään käyttäjälleen lisäarvoa tuottaen. Tämän lisäksi haluamme myös kanssamme kommunikoivien asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kokevan koko organisaatiomme hyvin toimivana porukkana. Pelkkä ’Toimiva työvaate’ ei asiakkaalle riitä, mukana täytyy olla myös toimiva asiakaspalvelu. Toimivuus meidän käyttämässämme tarkoituksessa ehdottaa asiakkaalle tuotteeseen liittyvää arvoa mutta myös vedoten asiakkaan tunteisiin. Kukapa ei haluaisi asioida yrityksen kanssa joka toimii!

 

”kesäisin” terveisin

 

Petteri Tirkkonen

Marketing Director

petteri.tirkkonen@dimex.fi

 

dimexkelkka