Dimexin laatuprosessi

Laadun voisin määritellä meillä Tuirelta kuulemani lauseiden kautta: ”se on työturvallisuutta, vaatteen kestävyyttä, toimivuutta ja ulkonäköä. Näin asiakas saa hintaan nähden suuremman edun ja pidemmän käyttöiän sekä säästää rahaa, lisää työn sujuvuutta, työtyytyväisyyttä ja työturvallisuutta.”

Jälleenmyyjän hyllystä löytyvä Dimex-tuote on käynyt melkoisen prosessin läpi ennen kuin se on päässyt loppukäyttäjän saataville. Asiakkaan ostopäätökseen liittyy mm. odotus hyvästä laadusta ja siitä, että valmistaja myös vastaa valmistamastaan tuotteesta. Harvoin tulee ehkä ajatelleeksi mitä kaikkea tuon kyseisen tuotteen taakse kytkeytyy ennen kuin se on myynnissä. Tuotteen laatu rakentuu laadukkaista materiaaleista ja tarvikkeista vastuullisilta toimittajilta, mutta myös siitä miten tuote on suunniteltu, tuotettu ja tarkastettu.

Meillä on laatua tarkkailtu aina, mutta se on kohta, jossa on aina parannettavaa ja kehitettävää. Voisiko sanoa, että se on päättymätön prosessi, jossa ikinä ei voi olla täydellinen. Olen päässyt tänä vuonna itse tähän prosessiin mukaan kehittämään ja tarkkailemaan kaikkea sitä mitä se sisältää. Uuden tuotteen suunnitteluprosessi täysin alusta asti on mielenkiintoinen prosessi. Mutta myös jo olemassa olevan tuotteen laaduntarkkailu ja siihen liittyvät toimenpiteet eivät kyllä häviä sille mielenkiintoisuudessaan lainkaan.

Laadukas tuote vaatii laadukkaat materiaalit, nippelit ja nappelit, lankoja myöten. Suunnittelija suunnittelee tuotteen ajatellen niitä käyttäjiä ja käyttökohteita, joita varten tuotetta aletaan suunnitella. On löydettävä laadukkaat, juuri siihen käyttötarkoitukseen sopivat materiaalit. Työvaate vaatteena aiheuttaa tietyt vaatimukset millainen se tulee olla materiaaleja myöten, sertifikaateista puhumattakaan. Näyteompelijat vastaavasti testaavat näytettä ommellessaan jokaisen sauman ja yksityiskohdan onko se mahdollinen toteuttaa tuotannossa juuri niillä rakenteilla, joilla suunnittelija on sen suunnitellut ja kestääkö tuote käytössä näin toteutettua.

Mahdollisesti erilaisia protoja käy testikäyttäjien käytössä ja heiltä saaman palautteen kautta saamme tietoomme mitä tulee parantaa tai muuttaa, jotta tuote tulisi olemaan laadultaan sellainen, että se tulee palvelemaan tulevia käyttäjiä. Tässä prosessissa voi mennä jopa puolitoista vuotta ennen kuin uusi tuote on saatavilla kaikille halukkaille. Sen jälkeen tarkkailu vasta lisääntyykin, seuraamme tiiviisti mitä asiakkaat ovat tuotteesta mieltä ja voi olla, että kyseinen tuote aiheuttaa markkinoilla toiveen jostain toisesta tuotteesta, jonka ajatus on alun perin syntynyt juurikin tämän olemassa olevan tuotteen kautta.

Itse tuotantoeristä tulee tarkistuserät, jotka laaduntarkistaja tarkistaa todella tarkkaan. Valmistuspaikka saa raportin tekemästään työstä. Valmistuspaikat myös itse raportoivat jokaisesta erästä meitä ennakkoon. Tämä prosessi saa meidät myös tietoiseksi missä tuotekehityksen tai tuotannon vaiheessa tarvitsemme tehdä mahdollisesti muutoksia. Työmme on siis valmistuspaikkojen kanssa hyvin tiivistä yhteistyötä. Uudet tuotteet eivät pääse myyntiin ennen kuin tarkistuserät näistä ovat käyneet meillä Leppävirralla tarkistuksessa ja ovat saaneet hyväksyvän palautteen.

Ei pidä unohtaa, että myös materiaalien ja tarvikkeiden toimittajien kanssa teemme myös tiivistä yhteistyötä liittyen laatuun. Annamme heille palautetta, jotta hekin voivat kehittää omia tuotteitaan tulevaisuutta ajatellen.

Asiakkaiden palaute on meille tärkeää ja otamme jokaisen palautteen tuotteesta hyvin tarkoin ylös. Kerran kuussa käymme läpi palautteet ja reklamaatiot. Toimintamme on joustavaa ja pystymme tekemään nopeitakin päätöksiä ja muutoksia tuotteisiin jos näemme ne aiheelliseksi näiden palautteiden myötä. Prosessi ja asiakkaiden palaute opettaa meitä parantamaan laatua joka kohdassa yrityksemme toiminnassa.

Me Dimexiläiset olemme ylpeitä tuotteistamme, mutta olemme samalla myös hyvin ylpeitä asiakkaistamme. Te olette yksi linkki meidän laatuprosessissa auttamassa kehittämään sekä tuotteen, että toimintamme laatua. Kiitos ja kumarrus siitä.

Anne Lamberg

tiimipäällikkö, tuotanto & myynti