Dimexin hallituksen uusi vahvistus, hyvät naiset ja herrat, Arto Herranen

Olin työurani alkuvuosina 1989 – 1996 suomalaisen muotiteollisuuden palveluksessa. Noiden seitsemän vuoden aikana tekstiili- ja vaatetusalan työpaikkojen määrä Suomessa puolittui yli 30 tuhannesta alle 15 tuhanteen. Nyt työpaikkoja on alle 5000. On selvää, että tästä rajusta rakennemuutoksesta ovat selvinneet vain toimialan vahvimmat yritykset.

Dimex yhtiönä oli minulle aiemmin tuttu talouslehtien Pohjois-Savon alueen menestyjälistausten yhtenä kärkinimistä usean vuoden ajalta. Nyt olen muutamien kuukausien ajan hallituksen jäsenenä tutustunut yhtiöön tarkemmin. Olen voinut todeta, että Dimexin menestys on määrätietoisen ja tinkimättömän työn tulosta.

Pitkäkestoinen menestys liike-elämässä edellyttää mielestäni sitä, että yrityksen on kaikissa olosuhteissa pystyttävä tuottamaan arvoa asiakkailleen. Dimex tuottaakin arvoa kahdella tavalla: loppukäyttäjän näkökulmasta Dimexin tuotteet on tehty kestäviksi, toimiviksi ja turvallisiksi työvaatteiksi kaikille niille, jotka tekevät työnsä täydellä asenteella. Jälleenmyyjän näkökulmasta Dimexin tuotteet tarjoavat mahdollisuuden hyvän taloudellisen tuloksen tekemiseen. Laadulla ja toimitusvarmuudella erottuva vahva brändi ja sitoutuminen jälleenmyyntikanavan kehittämiseen ovatkin mielestäni Dimexin toiminnan kulmakivet.

Dimex vietti viime vuonna 35-vuotisjuhliaan. Samalla Dimexissä saatettiin loppuun hallittu ja huolella suunniteltu sukupolvenvaihdos. Uutena hallituksen jäsenenä on ollut helppo havaita, että nyt perheyhtiötä johtaa Dimex-asenteella luova kolmikko, jolla on vahva yhteinen tahtotila kehittää Dimexiä entistäkin vahvemmaksi yritykseksi niin Suomessa kuin lähialueillakin.

-Arto Herranen