Dimex Vuoden Yritys!

Kauppalehti palkitsi Dimexin vuoden yritykseksi Finlandia talolla.

”Dimex on laadukkaita työvaatteita suunnitteleva ja valmistava yhtiö. 10 vuodessa yli kaksinkertaistanut liikevaihtonsa panostamalla tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin. Dimex on saanut asiakkaakseen monia merkittäviä suomalaisia konserneja.. Leppävirtalainen yritys on pärjännyt haastavalla toimialalla erottautumalla kilpailijoistaan omilla rohkeilla valinnoillaan”

Dimex on ollut Kauppalehden menestyjät listalla yli 20 vuotta. Alma Talent Tietopalvelut analysoi vuosittain suomalaisten yritysten menestystä oikaistujen tilinpäätöstietojen avulla. Menestyjäluokituksessa yrityksen taloudellinen suorituskyky pisteytetään usean eri tunnusluvun pohjalta. Kultakin osa−alueelta yritys saa pisteet omassa kokoluokassaan sekä vertailtuna kaikkiin Alma Talent Tietopalveluiden tietokannan yrityksiin, että vertailtuna yrityksen oman toimialan muihin yrityksiin.

Riitta ja Tuire Krogerus vastaanottaa palkinnon

https://www.youtube.com/watch?v=MfB_qTJIlU8&t=14s

 

Kauppalehden kirjoituksia Dimexistä vuoden yrityksenä

 

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/rekkamiesten-perinteinen-pukija-tuli-tutisten-alas-sitten-dimex-loysi-takaisin-kasvu-uralle-nailla-neljalla-laakkeella/d935953c-997b-4a03-b793-682510b4cbcf

 

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/voittajat-valittu-uuden-sukupolven-romukeisarista-vuoden-yritysjohtaja-tyovaatejatista-vuoden-yritys/833b7793-7002-4258-ba08-32a7b3ff7a90

 

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/siskokset-miettivat-sukupolvenvaihdosta-vuosia-vanhemmat-sanoivat-etta-jos-ette-tata-halua-niin-silti-saa-tulla-sunnuntaisin-syomaan/7021d763-8000-4c33-8bfc-1aded2f34cf6

 

Kuvat Taavi Tihka